fvf

Van boer tot zuiveraar via hennep: Boerenbond helpt landbouwers

15 juni 2022

Bij Boerenbond zijn we altijd op zoek naar nieuwe teelten die een verschil kunnen maken voor boer, maatschappij en omgeving. Zo helpen we landbouwers in hun streven naar innovatieve oplossingen die de impact van hun werking op het milieu minimaliseren. Een nieuwe, interessante teelt die in dat kader past is vezelhennep.

Hennep is een teelt die weinig eisen stelt. Dankzij zijn beperkte behoefte aan input van voedingstoffen, groeit hennep zo goed als overal. Zo biedt het mogelijkheden voor boeren. Het kan ingezet worden als rustgewas voor percelen waarop normaal andere gewassen worden geteeld, of als transitiegewas in de omschakeling van een perceel naar bio.

Met weinig input genereert hennep zo veel output en geeft het een landbouwer waar voor zijn geld. De biomassa die op korte tijd gegenereerd wordt, opent de deur naar nieuwe markten. De vezels die uit hennep kunnen worden gehaald zijn immers bijzonder nuttig in constructiematerialen zoals isolatiedekens, bouwblokken en vezelplaten. Ook toepassingen buiten de bouwsector zijn mogelijk.

gb
PFAS met hennep uit de grond halen?

Naast de gekende verwerkingsmogelijkheden worden nog andere voordelen van hennep verder onderzocht. In het kader van een pilootproject van Fytolutions (www.fytolutions.com) wordt bekeken of hennep ook kan zorgen voor het saneren van verontreinigde gronden.

In Zwijndrecht wordt zo, op basis van onderzoek van de Universiteit Hasselt, concreet bekeken of gronden aanplanten met hennep PFAS uit de bodem zou kunnen halen.

Omdat hennep dieper wortelt dan de meeste gewassen, zou het kunnen zorgen voor een versnelde opname van vervuilende stoffen. Door PFAS op te slaan in de plant, en de plant na analyses van de plaats van de opslag deels te gebruiken voor  vezelverwerking, kunnen gronden die momenteel niet geschikt zijn voor landbouw alsnog gebruikt worden.

gbg

Boeren uit de regio vinden zo een bijkomende markt en vermijden tegelijk dat dure grondafgravingen moeten gebeuren om de bodem weer gezond te krijgen. Afgravingen zouden immers betekenen dat er jaren werk en kosten nodig zijn om hetzelfde doel, een vervuilingsvrije bodem, te bereiken.

SamenWERKERS

Hennepteelt toont zo opnieuw hoe boeren een grote toegevoegde waarde zijn in de aanpak van maatschappelijke problemen. Coöperatieve aannemer WERKERS helpt bovendien graag om de link te leggen tussen nood en oplossing.

In hun werking koppelen ze bedrijven aan boeren die bepaalde diensten kunnen vervullen. Is er in de toekomst een taak weggelegd voor hen in het samenbrengen van boeren en bedrijven die vervuilde percelen willen saneren? Het lijkt alvast een interessant perspectief.

Bron: Boerenbond.