Vakgroep Fruit Hageland heeft nieuwe voorzitter

3 december 2021

Het bestuur van de vakgroep Fruit Hageland duidde Bert Toetenel aan als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Luc Borgugnons op die dit mandaat sinds 2012 opnam. Luc was voor veel fruittelers uit de regio het eerste aanspreekpunt bij vragen rond syndicale thema’s en leidde de maandelijkse vergaderingen. Hij neemt afstand van het bestuur om zich meer te focussen op zijn bedrijf en gezin. De vakgroep zal Luc nog op gepaste wijze bedanken voor zijn enorme inzet en engagement voor de sector.

Voorzitter Bert is met zijn 34 jaar een jonge voorzitter, maar hij brengt zeker de nodige ervaring en een dosis enthousiasme mee. Bert baat samen met zijn ouders en broer een biologisch hardfruitbedrijf uit in Webbekom (Diest), waar ze nu ook experimenteren met biokrieken voor sap. Bert was al afgevaardigd vanuit Groene Kring naar deze vakgroep, daarna werd hij in 2017 verkozen om de standpunten van de Hagelandse fruittelers mee te nemen naar het nationale overleg. Ook Gwenn Hupko en Nadine Nollet (vanuit Ferm agra) gingen de voorbije jaren mee naar de sectorvakgroep. Zij zullen vanaf nu vergezeld worden door Mario Vanhellemont.