In de vakgroep Akkerbouw ging ruime aandacht naar knolcyperus, de biocidenlicentie én de beheerovereenkomsten.