Menu

Vaccinatie werkt!

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds de ontdekking van vaccinaties door de Britse arts Edward Jenner en zijn collega’s in 1796 – lang voor de ontdekking van antibiotica - zijn er wereldwijd veel ziekten met behulp van vaccinatie uitgeroeid. Denk maar aan kinderverlamming, tetanus, hondsdolheid en mazelen. Het gebruik van vaccinaties in de veehouderij is de kentering geweest die schaalvergroting mogelijk heeft gemaakt.

Els Goossens, adviseur diergeneeskunde studiedienst Boerenbond 

Een recente en wereldwijde bevraging bracht aan het licht dat maar liefst 21 procent van de Belgen denkt dat vaccins niet veilig zijn tegenover gemiddeld 14% in West-Europa. Daarmee lijkt het wantrouwen in vaccinatie toe te nemen. Gelukkig zijn baby’s en peuters waarbij de ouders vaccinaties weigeren, nog steeds een zeldzaamheid. En hoe zit het met het vertrouwen van onze veehouders in vaccinaties?

Hoe werkt een vaccin?

Bij vaccinatie wordt een ziektekiem – virus of bacterie of combinaties – in afgedode, verzwakte of gedeeltelijke vorm aan een dier toegediend. Dit kan via een injectie, maar ook via voeding of drinkwater en zelf via de neus of huid. Deze vaccinkiem kan het lichaam niet ziek maken, maar zorgt er wel voor dat het afweersysteem hierop gaat reageren en een geheugen opbouwt. Als het dier dan in contact komt met de echte ziekmakende kiem, zal het afweersysteem deze snel herkennen en onschadelijk kunnen maken. Vaccins zullen er nooit voor zorgen dat ze ziekte veroorzaken, al kan het wel voorkomen dat er na vaccinatie lichte koorts of ongemakken voorkomen (denk maar aan een pijnlijke plek of zwelling). Voor een vaccin op de markt gebracht kan worden, moeten er zeer uitgebreide veiligheids-en werkingsstudies uitgevoerd worden. Ook na dat er een vergunning verleend is, zijn de fabrikanten of vergunningshouders verplicht om de kwaliteit en veiligheid zorgvuldig te monitoren. Sinds de 19de eeuw, hebben vaccins bewezen te werken. Ziekten komen nu minder voor, en daarom twijfelen sommige critici aan het nut va vaccinatie. Maar uitbraken van bof en mazelen in gemeentes met een lage vaccinatiegraad, bewijzen wederom het nut en de noodzaak van vaccinatie.

Vaccins voor dieren

Vaccins hebben het mogelijk gemaakt om op grote schaal voedselproducerende dieren te houden. Belangrijke ziekten die door vaccinatie onder controle zijn, zijn brucellose, hondsdolheid, mond-en-klauwzeer en runderpest. Voor de pluimveesector heeft het pseudovogelpest of Newcastle (NCD)-vaccin, voor het eerst gecommercialiseerd na WO II, een zeer grote rol gespeeld. Deze vaccinatie is nog altijd noodzakelijk en toediening is wettelijk verplicht. Salmonella-vaccins hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot het terugdringen van voedselinfecties. Er is waarschijnlijk geen enkele diersoort zo vaak gevaccineerd als pluimvee, en de technologie staat niet stil. Vleeskuikens worden al vroeg (ook in het ei) gevaccineerd tegen – naast NCD - infectieuze bronchitis, Gumboro en Marek; bij legkippen spreken we al van 19 ziekten in het basisschema. En vaccinatie tegen de vogelgriep? Er zijn verschillende effectieve vaccins tegen vogelgriep ontworpen en bepaalde gecommercialiseerd. Het influenzavirus dat vogelgriep kan veroorzaken, komt echter voor in verschillende varianten, en het vaccin moet als het ware op maat gemaakt worden van de variant die rondgaat. Zeker in grote groepen pluimvee, kan een vaccin onmogelijk ervoor zorgen dat er geen enkel dier ziek wordt of het virus draagt. De overheid staat ook vaak vaccinatie niet toe, om het voorkomen van de ziekte snel te kunnen detecteren. Een vaccin tegen vogelgriep kan snel beschikbaar zijn, maar zal geen snelle oplossing zijn voor de huidige uitbraken van laagpathogene H3. Verder onderzoek en het optimaliseren van de basisvaccinatieschema’s blijft ook in de pluimveesector van groot belang. Meer informatie over vaccins is altijd beschikbaar bij je dierenarts

 

Meer informatie over het nut van vaccineren en de werking van vaccins:

https://www.laatjevaccineren.be

 

Meer informatie over het vaccineren van pluimvee:

https://www.dgz.be/preventieve-entingen-pluimvee

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: