Menu

Uitstel in border operating model

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Op 31 december vorig jaar heeft het VK de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten. Dit was de grootste verandering in de handelsbetrekkingen van het VK in decennia, aldus Brits minister Gove.

Giel Boey, adviseur internationaal beleid

De eerste fase van deze veranderingen is op 1 januari 2021 ingegaan. Het VK hanteert namelijk het ‘border operating model’ voor een gefaseerde implementatie van controles op de invoer uit de EU. Dit tijdsschema moest ervoor te zorgen dat de bedrijven zich gefaseerd konden voorbereiden.

Hoewel het VK in zijn statement erkent dat velen in de grensbewakingssector en veel bedrijven tijd en energie hebben geïnvesteerd om op tijd klaar te zijn, en men er op vertrouwden op tijd klaar te zijn, heeft men geluisterd naar de bedrijven die er sterk op hebben aangedrongen dat zij meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden. Men ondersteunt deze argumentatie met de verstoringen die door COVID werden veroorzaakt en nog steeds worden veroorzaakt, en met de noodzaak ervoor te zorgen dat de economie zich volledig kan herstellen.

Deze herziening zorgt ervoor dat de voorziene implementatie van nieuwe controles in april en juni 2021 een uitstel komt:

  • Pre-notificatievereisten van producten met dierlijke oorsprong (POAO), bepaalde dierlijke bijproducten (ABP) en levensmiddelen met een hoog risico die niet van dierlijke oorsprong zijn (HRFNAO), zullen niet vereist zijn tot 1 oktober 2021. Idem voor vereisten voor gezondheidscertificaten voor POAO en bepaalde ABP
  • Douaneverklaringen zullen nog steeds verplicht zijn, maar de mogelijkheid om een uitgestelde aangifte te doen is verlengd tot 1 januari 2022
  • Veiligheids- en beveilingsverklaringen voor invoer zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022.
  • Fysieke (fyto-)sanitaire (SPS) controles voor POAO, AB en HRFNAO, zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022. Vanaf dan zullen zij moeten plaastvinden in grenscontroleposten
  • Fysieke SPS-controles van planten met een hoog risico, zullen vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden in grenscontroleposten, in plaats van op de plaats van bestemming, zoals nu het geval is. Deze regeling wordt dus verlengd.
  • Voor planten en plantaardige producten met een laag risico zullen pas vanaf 1 januari 2022 voorafgaande kennisgevingen en controles van documenten, waaronder fytosanitaire certificaten, vereist zijn.
  • Pas vanaf maart 2022 zullen in grenscontroleposten controles worden uitgevoerd op levende dieren en planten en plantaardige producten met een laag risico.

Dit uitstel kunnen we als land- en tuinbouwsector positief onthalen. Het is van het grootste belang dat handel zo vlot mogelijk blijft verlopen en dat men daarvoor de tijd neemt. Handelsbelemmeringen zouden namelijk enkel extra kosten met zich meebrengen en daardoor de markten onder druk kunnen zetten. Ook voor de Europese zijde is dit een kans om zich nog beter aan te passen aan de maatregelen die reeds in januari van kracht gingen. Voornamelijk siertelers ondervinden hier nog hinder van.

 

Meer informatie

Thema: