Menu

Uiterste indieningsdatum tegemoetkomingsaanvraag droogte komt dichterbij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Heb je schade geleden en heb je je tegemoetkomingsaanvraag nog niet ingediend, doe het dan vandaag nog.

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari. De uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Heb je schade geleden en heb je je tegemoetkomingsaanvraag nog niet ingediend, doe het dan vandaag nog.

Je kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen via het formulier op de website van het Departement Landbouw en Visserij. De tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar je bedrijfszetel is gevestigd.

Een  tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Opgelet! Aanvragen die na 28 februari worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

Als de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd. Processen-verbaal opgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies werden door de gemeentes rechtstreeks aangeleverd aan het Departement Landbouw en Visserij en moeten dus niet meer toegevoegd worden aan de tegemoetkomingsaanvraag.

De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte in 2018, die werden opgesteld na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Meer info