Uitdagingen voor het nieuwe werkjaar

3 december 2021

Na een jaar van afwezigheid door corona stond op 10 november de ledenwervingsavond te Oost-Vlaanderen terug op het programma. Tuinbouwconsulent Joris Dewinter ging op de bank in gesprek met Frans De Wachter, algemeen secretaris van Boerenbond en Landelijke Gilden.

Ledenwerving en -binding

“Corona werd meer dan alleen een Mexicaans biertje”, aldus Frans De Wachter. “Het verenigingsleven viel stil en strenge regels beperkten onze vrijheid. Maar Boerenbond en Landelijke Gilden bleven voortdoen. Het verenigingsleven bij Landelijke Gilden is uniek in Vlaanderen: duizenden vrijwilligers die met allerhande initiatieven naar buiten treden om jong en oud, man of vrouw, kortom mensen samen te brengen. Onze coronaproof activiteiten kregen veel aandacht. Onze organisatie is een sterk netwerk waarmee we het verschil kunnen betekenen en impact kunnen realiseren. Zowel vriend als vijand moet toegeven: als je over landbouw en/of over het platteland spreekt, dan kan je simpelweg niet om deze organisatie heen. 16.000 leden, 4000 bestuursleden, waarmee we dag in, dag uit de discussie voeren … Onze standpunten zijn genuanceerd, onderbouwd, degelijk – een combinatie van terreinkennis en dossierkennis. De maatschappelijke context verandert en dat is ook zo voor de politieke situatie. Maar net in moeilijke tijden is het belangrijk om de rangen te sluiten, om te laten zien dat we, als het erop aankomt, aan één zeel trekken. We laten maar al te graag zien welke inspanningen de sector doet en we mogen terecht #boerentrots zijn. Al zijn de uitdagingen nog zo groot, men heeft de landbouwer nodig voor zijn brood! De maatschappelijke verwachtingen zijn torenhoog, net op een moment dat onze boeren niet bepaald euro’s te veel hebben om erin te investeren. Maar samen beleef je meer.”

Digitale inning

“In Oost-Vlaanderen gaat 75% van de Landelijke Gilden voor digitale inning. Een lidmaatschap voltrekken en/of herbevestigen gaat verrassend vlot. Een goede samenwerking tussen technologie en het goede mensenwerk van bestuursleden maakt dat we mee zijn met de tijd.”

Bestuursvernieuwing

“In een jaar waarin bestuursvernieuwing het meest besproken thema zal zijn, is verjonging meer dan ooit belangrijk. Nieuwe ideeën, inzichten en perspectieven durven zien, het is niet makkelijk. Durf ruim en divers te denken. Zijn alle sectoren vertegenwoordigd? Creëren we ruimte voor tegengestelde meningen? De bestuursvernieuwing focust op talenten en mensen benaderen vanuit hun kwaliteiten met behulp van onze talentenzoeker. Maar ook taakvrijwilligers krijgen een plaats en zo krijgt je bestuur steeds meer vorm.”

Na een verhelderende kijk op de uitdagingen voor het komend werkingsjaar stak de twaalfkoppige band Bluesy Muloosy het ledenfeest in gang.