Menu

Uitbreiding van de derogatievoorwaarden

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 29 mei heeft de Vlaamse Regering de derogatievoorwaarden aangepast, dit onder druk en op vraag van de Europese Commissie.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid

De aanpassing betreft 2 extra voorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden: 

  1. De maximaal toegelaten hoeveelheid dierlijke N moet op perceelniveau worden nageleefd en dit voor alle percelen van het derogatiebedrijf. Voor derogatiebedrijven geldt dus niet langer een bedrijfsbenadering bij dierlijke N, deze bedrijfsbenadering blijft wel verder van toepassing voor werkzame stikstof en fosfor. Concreet betekent dit dat je de bemestingsnorm voor dierlijke N (170 kg, 250 kg,… naargelang teelt en al dan niet derogatie op het perceel) niet mag overschrijden. Voor werkzame stikstof en fosfor mag je, indien je dit nodig acht,  verder tot maximaal de dubbele dosis toepassen maar moet je uiteraard op andere percelen inleveren. 
  2. Een derogatiebedrijf moet toestaan dat zijn percelen betreed worden voor een bemonstering in het kader van de monitoring van de derogatie. Dit is toegevoegd zodat de opvolging en de monitoring van de derogatie (ook een verplichting vanuit de EC) sneller en efficiĆ«nter zou kunnen gebeuren. Deze bepaling is gerelateerd aan de wijziging van het derogatiemonitoringswerk. In het  oude monitoringsnetwerk werden derogatiebedrijven gezocht die vrijwillig wensten mee te werken aan de monitoring. Om meer dynamiek in dit systeem te krijgen is de monitoring nu op een andere leest geschoeid. Er zal in een aantal afgebakende gebieden zeer gedetailleerd onderzoek gedaan worden naar de effecten van derogatie. Daarvoor is het belangrijk dat men op alle percelen waar het nodig is, de nodige metingen kan doen en gegevens kan verzamelen. Het gaat dan niet alleen over bodemstalen maar ook over bemonstering van o.a. grondwater.

Deze nieuwe voorwaarden gaan in vanaf 4 juli. Uiteraard kan en mag dit geen impact hebben op de reeds toegediende bemestingen en moet je uw bemestingsplan niet corrigeren met terugwerkende kracht, maar bij bemesting vanaf juli moet je hiermee uiteraard wel rekening houden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: