Menu

Uitbreiding seizoensregeling voor hardfruitsector in crisis

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Er werd met de overheid afgesproken dat er voor de hardfruitsector, die het momenteel zeer moeilijk heeft en erkend is als sector in crisis, tijdelijk een aangepaste regeling voor seizoenarbeid wordt voorgesteld.

Het zal voor fruittelers mogelijk worden om een deel van hun seizoenarbeiders 100 dagen te laten werken. Deze periode van twee jaar treedt in voege vanaf het ogenblik dat de aangepaste regelgeving in de wetgeving is opgenomen. Opgelet, er moeten nog procedures uitgewerkt worden en de regeling gaat dus niet deze pluk van start

Meer over sectorale onderhandelingen vind je hier.

Rechten en plichten bij sociale controle

Op een tuinbouwbedrijf met werknemers wordt wel eens gecontroleerd of je aan alle sociale wetgeving voldoet. Maar wat mag zo een inspecteur juist allemaal komen vragen? En mag die overal zomaar binnen? En heb je zelf ook rechten?

Ontdek het verder op onze website

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: