Uitbraak hoogpathogeen vogelgriepvirus in Meulebeke

30 maart 2022

Het FAVV laat weten dat een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 is vastgesteld in Meulebeke in West-Vlaanderen. Het betreft een vermeerderingsbedrijf met ongeveer 20.000 moederdieren.

Het bedrijf is geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend. Het besmette bedrijf bevindt zich in een pluimveedens gebied. Binnen de 3 km-zone zijn 22 andere pluimveebedrijven gevestigd en in de 10 km-zone bevinden zich nog eens 43 pluimveebedrijven.

In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht. De pluimveehouders moeten voor de beschermingszone binnen de 24 uur en voor de bewakingszone binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de LCE.

Binnen de beperkingszones is de verplaatsing van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (maar doorvoer door het gebied is toegestaan). Als de pluimveehouder enig teken van ziekte bij zijn pluimvee of vogels opmerkt, moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Alle maatregelen en procedures die van toepassing zijn op de 3 en 10 km-zone zijn hier te vinden.

Vanaf zondag 3 april worden de derogaties van kracht voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee.

 

griep

De bron van de besmetting is nog in onderzoek, maar indirect contact met wilde vogels kan niet uitgesloten worden, ondanks het kleiner wordende aantal gevallen de laatste weken. De nieuwe besmetting betekent dan ook dat de periode van verhoogd risico voor vogelgriep voorlopig niet kan worden opgeheven. Alle pluimvee moet dus nog steeds opgehokt/afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden. Strikte bioveiligheid in en rond alle stallen is nog steeds absoluut nodig.

De besmetting betekent ook dat het dossier wordt bevroren dat het FAVV had overgemaakt aan de OIE om weer de vrije status voor vogelgriep bij commercieel pluimvee te krijgen.

Alle informatie is ook te vinden op de website van het FAVV.

Kaartje hiernaast: Afgebakende gebieden rond het besmette bedrijf.

Bron: FAVV/Boerenbond