Menu

Uitbetalingen landbouwrampen vorst en droogte 2017 gestart

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Een eerste groep landbouwers zal deze week een schadevergoeding ontvangen voor de landbouwrampen inzake vorst en droogte van vorig jaar. Dat meldt het kabinet van minister van Landbouw Schauvliege. Het gaat om de landbouwers die eind mei een een beslissing tot schadevergoeding hebben ontvangen en die geen bezwaar hebben ingediend. Voor de vorst wordt een bedrag van 4.868.521 euro uitbetaald. Voor de droogte gaat het om 724.683 euro.

Deze maand zal bijkomend een bijkomende reeks beslissingen tot schadevergoeding worden meegedeeld aan 1068 landbouwers die tijdig een tegemoetkomingsaanvraag voor de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017 hebben ingediend.

In het bijzonder zijn 259 vorstdossiers afgehandeld voor een bedrag van 8.853.771 euro, evenals 809 droogte-dossiers voor een bedrag van 6.938.874 euro.

Indien de betrokken landbouwers akkoord gaan met de voorgestelde tegemoetkoming, hoeven zij niet te reageren op de ontvangen brief. De tegemoetkoming wordt dan automatisch uitbetaald.

Als een betrokken landbouwer echter niet akkoord gaat, dan kan hij binnen de termijn van één maand na de verzending van de beslissing een herziening vragen door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift. Dit bezwaar moet gestaafd worden met voldoende bewijsstukken. In afwachting van het resultaat van een nieuw onderzoek van het dossier wordt dan voorlopig geen tegemoetkoming uitbetaald.

In de komende maanden wordt verder gewerkt aan de afhandeling van de ingediende tegemoetkomingsaanvragen. Periodiek zullen beslissingen in afgehandelde dossiers aan de betrokken landbouwers worden gestuurd en zullen bij akkoord van de landbouwers de betalingen worden uitgevoerd. Het streefdoel is om de ingediende dossiers tegen eind 2018 maximaal te hebben behandeld.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunnen de landbouwers terecht bij de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij of op de website van het departement.