Uitbetaling Vlaamse steun duurzame stalconcepten en jonge boeren

24 december 2021
Vorige maand keurde de Vlaamse regering een aantal ondersteuningsmaatregelen voor de varkenshouderij goed.