Tweede vaccin voor blauwtong toegelaten in Nederland

Naast de Spaanse fabrikant, heeft ook de firma’s Boehringer-Ingelheim gebruik gemaakt van de versnelde procedure voor een tijdelijke vergunning voor een vaccin tegen Blauwtong serotype 3. 

Half juni zouden er 1,3 miljoen doses van dit vaccin beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Boerenbond hoopt dat de Belgische overheid de beoordeling van dit vaccin snel afwerkt, zodat het ook in België gebruikt kan worden.

Ondertussen zijn Nederlandse veehouders en dierenartsen effectief gestart met het vaccineren tegen Blauwtong serotype 3 met het vaccin van de Spaanse fabrikant, dat eerder door de Nederlandse overheid werd toegelaten voor gebruik. Er worden amper bijwerkingen gemeld. Schapen moeten één maal gevaccineerd worden; runderen moeten twee doses krijgen, met drie weken tussen.

De kostprijs ligt in Nederland rond 5 euro per dosis per schaap. Voor runderen zal dit hoger liggen. De Spaanse fabrikant zou 2 miljoen doses kunnen leveren aan Nederland. De firma Boehringer-Ingelheim zegt op korte termijn 1,3 miljoen doses te kunnen leveren. In Nederland zijn afspraken gemaakt binnen de betrokken sectoren: schapen en zeldzame huisdierrassen zouden prioritair gevaccineerd worden.

De Belgische overheid meldde op 8 mei dat dit Spaanse vaccin ook gebruikt kan worden in België, maar het is nog wachten op de levering van de eerste doses aan de Belgische groothandel-verdeler. Er is in ons land – ondanks ons aandringen – geen vaccinatiestrategie. Het vaccin is verkrijgbaar via de reguliere weg. Contacteer zeker jouw dierenarts bij verdere vragen.

Meer informatie:

Mededeling FAGG 8 mei 2024 - https://www.fagg-afmps.be/nl/news/vaccin_tegen_blauwtongvirus_serotype_3_toestemming_voor_gebruik_in_belgie

Mededeling Nederland 13 mei 2024 https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/diergeneesmiddelen/nieuws/2024/05/13/tweede-vaccin-tegen-blauwtongvirus-goedgekeurd-voor-gebruik

Bron: Boerenbond.