Spijtig genoeg wordt de discussie over deze handelsakkoorden gevoerd in termen van voor- of tegenstanders. Er is blijkbaar geen tussenpositie mogelijk. En toch zijn wij ervan overtuigd dat we meer te winnen hebben bij een goed en evenwichtig akkoord dan met weglopen van de onderhandelingstafel. Wanneer we dat doen, gebeurt immers precies datgene wat we niet willen. We zullen namelijk met een belangrijke handelspartner moeten handelen op een ongestructureerde en dus onvoorspelbare manier. Wij zijn met andere woorden geen aanbidders van het TTIP-verdrag, maar bij gebrek aan alternatief zijn we ervan overtuigd dat we moeten blijven aandringen op een zo fair mogelijk akkoord.