Menu

Trias maakt koffie vrouwvriendelijker

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Wie associeert koffie niet met eerlijke handel? Minder bekend is dat de lusten en lasten in de koffiebranche erg ongelijk verdeeld zijn tussen man en vrouw. Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag, die vandaag plaatsvindt, kende de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank aan ngo Trias een budget van 24.000 dollar toe voor een leertraject dat het tij wil keren. In dit project is Clac de partner van Trias. Clac is een organisatie die in 24 Latijns-Amerikaanse landen 300.000 boerengezinnen vertegenwoordigt.

Belang van koffie

Voor ontwikkelingslanden is de productie van koffie een belangrijke bron van buitenlandse deviezen. Voor ongeveer 25 miljoen familiale boeren vormen de koffiebonen de hoeksteen van hun gezinsinkomsten. Samen zijn deze kleinschalige producenten goed voor zo'n 80% van de globale koffieproductie.

Een opmerkelijke trend is dat de productie steeds meer in handen komt van vrouwen. Dat is het gevolg van de plattelandsvlucht van jongeren en mannen in Latijns-Amerika. Dat een groeiend aandeel van onze koffie geproduceerd wordt door vrouwen, betekent niet dat ze als producenten dezelfde kansen en rechten hebben als mannen.

Meer werken voor minder loon

Onderzoek toont aan dat vrouwelijke koffieproducenten gemiddeld veel langer werken. Van de vrouwen wordt immers verwacht dat ze ook zorgen voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Een bijkomende handicap is dat vrouwen zich vooral bezighouden met de veldwerkzaamheden, de oogst en de verwerking van de koffie. Mannen nemen het transport en verkoop voor hun rekening. Zij ontvangen dus de centen.

De koffieboerinnen staan in een zwakke positie omdat de eigendomstitels voor landbouwpercelen in ontwikkelingslanden bijna altijd op naam staan van de echtgenoot. Daardoor hebben de vrouwen het moeilijker om toegang te verwerven tot leningen, marktinformatie en andere productiemiddelen. Het resultaat is dat hun kansen op zelfontplooiing kleiner zijn.

Keuze voor inclusieve ontwikkeling

In Centraal-Amerika heeft Trias jarenlange ervaring met de promotie van gendergelijkheid bij boerenorganisaties. Om gedragsverandering teweeg te brengen bij zowel vrouwen als mannen heeft Trias Centraal-Amerika een eigen methodologie ontwikkeld, en dat is de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank niet ontgaan. Deze instelling heeft Trias een budget bezorgd van 24.000 dollar voor een leertraject met Clac, een partner waarmee de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie al jaren samenwerkt vanuit het landenkantoor in El Salvador. Trias en Clac passen 7000 dollar bij.

Samen met Clac zal Trias eigen methodologie en andere genderpraktijken bij koffiecoƶperaties analyseren. Zo kunnen ze kritische succesfactoren voor gelijke kansen en rechten blootleggen. De resultaten van de studies zullen breed verspreid worden. De finale betrachting is de totstandkoming van een duurzame leergemeenschap rond gendergelijkheid in de koffieketen. Astrid Vreys, landendirecteur van Trias Centraal-Amerika: "Het belang van de ongelijkheid in de koffieketen is enorm. Als we vrouwen gelijke kansen geven, versterkt dat hun zelfbeeld en bestaanszekerheid. Dat zou een ferme stap vooruit zijn bij de bestrijding van de plattelandsarmoede. Vrouwen hebben het recht om billijk vergoed te worden voor hun arbeid, en dat komt de koffieketen zelf ook ten goede."

Deel deze pagina: