Menu

Topperiode voor omschakeling?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De steeds groeiende vraag naar biologische producten zorgt ervoor dat er blijvend ruimte is voor nieuwe omschakelaars.

Consulent biologische productie

Het voorjaar wordt vaak gezien als het ideale moment om de omschakeling op te starten. En daar zijn goede redenen voor.

Link verzamelaanvraag en biohectarepremie

Wie zijn bedrijf omschakelt naar de biologische productie kan voor de percelen die naar bio gaan een biohectarepremie krijgen. Daarvoor moet je tijdig in het voorjaar omschakelen, want alleen die percelen die vóór het invullen van de verzamelaanvraag al bij een erkende controle-instelling werden aangemeld voor omschakeling, kunnen op de verzamelaanvraag als ‘bio’ aangeduid worden. Alleen voor deze percelen kan je bijgevolg ook de biohectarepremie verkrijgen. Dus: met de uitgestelde deadline van 15 mei voor het invullen van de verzamelaanvraag is meteen ook de deadline bekend voor het aanmelden van nieuwe percelen voor omschakeling.

Is de biohectarepremie de moeite waard?

Voor alle teelten zijn er twee bedragen in gebruik: een eerste voor de periode van de omschakeling, een tweede – dat lager is – voor de vijf volgende jaren als je effectief al biologisch gecertificeerd bent. Let op, dit alles verloopt volgens het huidige GLB. De teelten worden onderverdeeld in vijf groepen: eenjarige akkerbouw- en ruwvoederteelten; eenjarige fruit- en groenteteelten en kruiden; beschutte teelten; grasland en meerjarige voederteelten; meerjarige fruit- en groenteteelten en kruiden. De premies variëren tussen 120 en 1320 euro, afhankelijk van de eerder genoemde parameters. Meer info hierover vind je op de website van lv.vlaanderen.be. Geef in het zoekvenster de term ‘hectaresteun’ in. Zo vind je de fiche ‘Hectaresteun voor de biologische productiemethode’.

Wat als je aanmeldt voor omschakeling na de deadline?

Wie later in het seizoen percelen wil omschakelen kan dat zeker ook. Er is geen verplichting om dat vóór de uitgestelde deadline van 15 mei te doen. Wel is het zo dat je voor dergelijke percelen pas het jaar nadien de biohectarepremie kunt aanvragen. Het kan echter wel heel interessant zijn om de omschakeling later dan de deadline te starten. Een voorbeeld: telers van appels en peren raden wij aan om kort voor de eerste oogst (ergens in de zomermaanden) van hun fruit de omschakeling op te starten. Zo kunnen ze drie jaar later al hun eerste biofruit plukken. Voor een blik op jouw bedrijfssituatie kan je contact opnemen met de consulent van Bio zoekt Boer.

Een nat voorjaar: wat nu?

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het werken met strokenteelt en bijbehorende vaste rijpaden. Maar is dat nu werkelijk beter en hoe moet je hiermee aan de slag?

Extremere weersomstandigheden. De laatste jaren zijn de weersomstandigheden alsmaar extremer aan het worden. Echte lange droge periodes wisselen af met natte periodes zoals deze winter. Er is dan ook al veel te doen geweest over het aanvullen van het grondwater: aan de oppervlakte lijkt het erop alsof er al té veel water is gevallen, maar in de ondergrond is de watertafel echter nog altijd niet helemaal op orde. Het is toch raar dat al dat water niet in die ondergrond geraakt? Wel, we kunnen ervoor zorgen dat dat beter loopt!

Strokenteelt to the rescue. Er zijn uiteraard grote verschillen tussen de verschillende bodemsoorten, maar het niet doordringen van de gevallen regen naar de ondergrond heeft veel te maken met de verdichting van onze bodems. Het verschil zie je heel goed tussen de verschillende velden die je ziet op een bepaalde plaats. En daar kan strokenteelt wel voor een verbetering zorgen, zeker als we dat combineren met het niet meer berijden van de stroken waar de planten groeien en dus gebruik maken van vaste rijpaden. Zo voorkomen we immers dat we de grond te veel dichtrijden. Door het combineren van het losmaken van de ondergrond (de eventuele ploegzool), het verzorgen van de humustoestand, het telen van gewassen met een diep wortelgestel (lupinen, luzerne, rode klaver …) kunnen we onze bodem stelselmatig verbeteren en de structuur terug opbouwen. En een betere structuur zorgt op zijn beurt voor een betere en gezondere ontwikkeling van onze teelten. Een win-winsituatie dus. De boodschap is duidelijk: zware machines maken de structuur van de bodem kapot en zorgen voor slechte doordringbaarheid van de bodem voor het regenwater.

 

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: