Toelichting project Drie mussen

16 juni 2022

Op maandag 27 juni vindt om 20 uur een infoavond plaats in de Gotische zaal van het stadhuis in Diksmuide voor alle perceelseigenaars en -gebruikers van de Bethoostersche Broecken op grondgebied Diksmuide. Op deze infoavond zal het Regionaal Landschap Westhoek een toelichting geven rond het project Drie Mussen.

Het doel van dit project is om de waterhuishouding in de Bethoostersche Broecken te verbeteren via onderhoud van particuliere grachten en laantjes, waarbij momenteel ingezet wordt op de percelen op grondgebied van Diksmuide. Om dit te realiseren wordt er op percelen binnen dit gebied gratis onderhoud van particuliere grachten en laantjes aangeboden, waarbij het Regionaal Landschap Westhoek de werken coördineert en financiert met hulp van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Op deze infoavond zal er een gedetailleerde toelichting gegeven worden rond het project door de projectmedewerker en is er ruimte voor het stellen van vragen rond het project. Geïnteresseerde landbouwers kunnen op deze avond ook hun percelen opgeven waar zij onderhoudswerken willen laten uitvoeren.

Als je niet aanwezig kan zijn op deze infoavond maar toch verdere informatie wenst rond het project, kan je ook rechtstreeks contact opnemen via matti.pisman@rlwesthoek.be.

Matti Pisman, Regionaal Landschap Westhoek