Het ruilverkavelingsproject verloopt in twee fasen. De onderzoeksfase en uitvoeringsfase.

De geschatte timing ziet er als volgt uit:

Onderzoeksfase
Onderzoeksfase
Uitvoeringsfase
Uitvoeringsfase