Menu

Tijdig bedrijfsvoorheffing storten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De bedrijfsvoorheffing moet uiterlijk op 15 januari op de rekening van de ontvanger staan.

Tuinbouwers die opteren voor een forfaitaire belastingaangifte kunnen lonen in principe aftrekken mits ze die in het begin van het jaar verantwoorden met facturen van loonwerk of fiscale fiches van helpers, gewone werknemers of seizoenarbeiders. De bedrijfsvoorheffing voor deze lonen moet je tijdig overschrijven, want ze moet uiterlijk op 15 januari op de rekening van de ontvanger staan. Via de website van Finprof deel je mee hoeveel bedrijfsvoorheffing je gestort hebt.

Voor de volgende teelten werden forfaitaire seizoenlonen overeengekomen: aardbeien, krieken, laagstam- en hoogstamkersen, pruimen, druiven, bessen (grond- en substraatteelt), appelen, peren, witloof, asperges, fijne en grove groenten in de openlucht, groenten in verwarmde of koude serre (grondteelt), chrysanten, hop, tabak en de boomteelt. Voor een beperkte oppervlakte, die je zonder hulp van derden kunt bewerken, kan je geen seizoenlonen aftrekken.

Omdat het aftrekbare bedrag bepaald wordt nadat de sommen betaald voor loonwerk en/of lonen van helpers en vaste werknemers in mindering gebracht werden, moet je deze bedragen meedelen aan je fiscale raadgever. Voor het kalenderjaar 2018 moet je eveneens rekening houden met een eventuele aanvraag van een tegemoetkoming voor schade door de droogte van 2018 (Rampenfonds).

  • Als je een (fictief) loon hebt toegekend aan een helper (bijvoorbeeld je inwonende zoon of dochter), moet je een individuele fiche 281.10 opmaken en de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing storten, die meestal varieert van 0 tot 35%. Voor niet-inwonende helpers is er een fiche 281.50 vereist.
  • Als je een gelegenheidsarbeider een seizoenloon met een belastingfiche betaald hebt, moet je een fiche 281.10 opmaken. De 11,11% bedrijfsvoorheffing die je ingehouden hebt, moet je tijdig overschrijven.
  • Als je geopteerd hebt voor een seizoenloon zonder belastingfiche, aanvaardt de administratie binnen de forfaitaire loonregeling dat je deze seizoenlonen aftrekt indien je hiervoor tijdig een globale forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 20,20% overgeschreven hebt.

 

Deel deze pagina: