Menu

Terugbetaling crisisreserve aan landbouwers

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 14 oktober voerde het departement Landbouw en Visserij de terugbetaling uit van de inhouding voor financiële discipline.

Departement Landbouw en Visserij

Concreet betekent dit dat er in 2017 1,388% van de rechtstreekse inkomenssteun boven de 2000 euro werd afgehouden. Dit gaat over de basisbetaling, premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor de productie van vleeskalveren en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. Dit verzamelde crisisbudget werd in 2018 niet volledig benut, en dus wordt er in totaal 2.602.694 euro terugbetaald, verdeeld over 16.451 landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2018. De inhouding is niet bij alle bedrijven gebeurd, dus de terugbetaling is ook niet bij iedereen van toepassing. Aangezien het terugbetaalde bedrag een percentage bedraagt van het de basisbetaling boven de 2000 euro uit 2017, kan het terugbetaalde bedrag tussen bedrijven onderling variëren.

Landbouwers kunnen de gedetailleerde afrekening in de tweede helft van oktober raadplegen op het e-loket. Voor meer informatie en eventuele vragen kan je best contact opnemen met de buitendienst van het departement.

Deel deze pagina: