Menu

Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen kan tot 30 juni 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De uitzonderlijke zomer van 2019 werd erkend als landbouwramp. De uiterste indieningsdatum voor de tegemoetkomingsaanvraag is strikt 30 juni 2020.
Laatst aangepast: 
9 juni 2020

Nu de uitzonderlijke zomer van 15 juni 2019 tot en met 30 september 2019 is erkend als landbouwramp, kunnen landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30 juni 2020.

Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

Indien je in aanmerking komt, kan je de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat je vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “zomer 2019” (https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/zomer-2019). De tegemoetkomingsaanvraag  moet ingediend worden bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar jouw bedrijfszetel is gevestigd.

Een tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd voor zover dit ons nog niet werd bezorgd.

De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, werden reeds rechtstreeks opgevraagd bij de gemeenten. De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de zomer 2019 die werden opgesteld na 22 oktober 2019, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Voor de fruitsoorten moet ook de definitieve schadevaststelling ten laatste op 22 oktober 2019 gebeurd zijn. Voor de groenten mag de definitieve schadevaststelling later gebeuren maar moet ten laatste op 29 november 2019 gebeurd zijn.

Kort samengevat

Meer informatie vind je op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/zomer-2019. 

Download hier het formulier.