Tegemoetkoming 3M voor landbouwbedrijven

21 april 2022

3M stelt aan 37 landbouwbedrijven een tegemoetkoming voor wegens de impact van de no regretmaatregelen in het gebied rond de 3M-site in Zwijndrecht.

De landbouwers konden deze tegemoetkoming in februari aanvragen. Landbouwers die een aanvraag indienden, hebben hun voorstel inmiddels gekregen. Het is de bedoeling dat 3M uiterlijk in mei de uitbetalingen doet. Van bij het begin is het de bedoeling geweest om de landbouwers zo snel mogelijk een correcte vergoeding te kunnen uitkeren. Een aantal landbouwers hebben immers een groot omzetverlies geleden.

De stuurgroep besliste om het totaalbedrag van de tegemoetkomingsregeling te bepalen op 1,8 miljoen euro. In die stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de landbouwsector, Departement Landbouw en Visserij en 3M, en wordt voorgezeten door PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken.

Geen dading

Het gaat niet over een compensatie voor de verontreiniging zelf. Daarvoor is het nog wachten op de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek. Deze regeling is ook geen dading. De landbouwer doet bij aanvaarding van de vergoeding geen afstand van enig recht op een mogelijke bijkomende of toekomstige schadevergoeding.