Menu

Tankcontrole, nog niet zo’n slecht idee

Terug naar Actualiteit
Iedereen die een brandstoftank of een tank met gevaarlijke producten op zijn erf heeft, in de grond of bovengronds, moet die regelmatig laten controleren. Je zal maar een ongeluk hebben waarbij duizenden liters stookolie of zwavelzuur uit een gescheurde tank lopen om te weten hoe belangrijk het is dat je tank op regelmatige tijdstippen gecontroleerd wordt op onvolkomenheden. In samenwerking met Corcon biedt Boerenbond een ledenvoordeel aan.

Bart Vleeschouwers

In het pakket ledenvoordelen voor leden Boerenbond, dat je op www.boerenbond.be/ledenvoordelen kan vinden, zit ook een overeenkomst met Corcon, een bedrijf in Aalst dat tankcontroles doet. We hadden een gesprek met Francine Van Moorter, commercieel directeur van Corcon.

Kan je even vertellen wat Corcon doet?

“Iedere eigenaar van een tank voor brandstoffen en gevaarlijke vloeistoffen moet regelmatig zijn tanks laten controleren. Voor een bovengrondse tank is dat om de drie jaar, voor ondergrondse om de twee jaar. Vlarem is daar zeer duidelijk in en wie zich daar niet aan houdt, kan serieuze problemen krijgen met zijn vergunningen. Corcon doet die controles. Wist je dat Corcon staat voor ‘corrosiecontrole’? Daarnaast doen wij ook controles bij tankbouwers om na te gaan of de tanks die zij bouwen wel voldoen aan de constructienormen die door Vlarem zijn opgelegd. Dat deze controles nodig zijn, merken we spijtig genoeg geregeld. Een fabrikant die een prototypecertificaat heeft gekregen, durft soms – bewust of onbewust – al eens af te wijken van het oorspronkelijke goedgekeurde ontwerp. De klant bij wie de tank wordt geplaatst, kan daarmee in de problemen komen. Samengevat kan je zeggen dat wij nakijken of alles in orde is en dat er in de toekomst geen problemen kunnen ontstaan met de verschillende soorten tanks op een bedrijf.”

Zijn jullie dan vooral bezig in de landbouw?

“Neen, zeker niet want ook bij particulieren en vooral in de industrie doen wij controles. Maar de landbouw is wel een interessante sector omdat daar vaak verschillende soorten tanks staan die allemaal een specifiek risico kunnen opleveren. Je hebt ondergrondse tanks voor stookolie voor een verwarmingsinstallatie, je hebt bovengrondse tanks voor bijvoorbeeld de rode stookolie voor de tractor,  er zijn tanks voor vloeibare meststoffen, tanks met salpeterzuur of zwavelzuur voor de luchtwassers in veestallen … Er valt dus heel wat in de gaten te houden.

Misschien interessant om te vermelden is ook nog dat wij mensen helpen die in de problemen zitten met een ontbrekende Vlarem-certificering van hun tank of tanks. Je moet voor Vlarem immers een conformiteitsattest of een controle op de bouw hebben van je tanks. Dat is zoiets als een roze kaart (nu een gele/groene, n.v.d.r.) van een auto. Het is een bewijs dat je tank gebouwd is volgens de wettelijke normen en voldoet aan de vereiste kwaliteit. Wij proberen er dan alsnog voor te zorgen dat dit attest in orde komt.

Inzake kwaliteit hebben we in België sinds een aantal jaren een proces om te komen tot een kwaliteitslabel voor tanks, een Benorlabel. Zo hebben we al een productcertificatie kunnen uitwerken voor thermoplastische tanks (plastic tanks) en komt er begin volgend jaar een certificatie uit voor thermohardende tanks (polyester tanks). Aan productcertificatie voor metalen tanks wordt momenteel ook heel hard gewerkt.”

Zijn dat dan ook verplichte keuringen?

“Neen, dit gaat over de externe bevestiging van uitstekende kwaliteit van het product (de tank) die de tankbouwer vrijwillig kan aanvragen. Het grote voordeel voor de fabrikant is dat je tanks op de markt kan brengen met een Benorkwaliteitslabel, en dat is toch wel een commercieel belangrijke troef voor een tankproducent.

Om die controle en certificering te doen, is in 2013 de vzw RAT.con, onze zusteronderneming, opgericht met als doel die kwaliteitscertificatie uit te werken. Ik ben blij dat ik aan dat proces van bij het begin heb kunnen meewerken. Als ik de leden van Boerenbond een advies mag geven, dan zou ik zeggen dat je er goed aan doet om bij de bestelling van een tank te vragen naar een Benor-gekeurde tank. Je krijgt dan de garantie dat je een hoogwaardig en veilig product koopt, ook al kost het dan misschien een beetje meer. Maar het Vlaams gezegde stelt niet zonder reden dat goedkoop vaak ‘slechte koop’ is. Dus stel gerust je eisen inzake kwaliteit. Een tank moet immers vele jaren meegaan en dan is degelijkheid heel belangrijk.”

Welk voordeel zit er voor Boerenbondleden in als ze Corcon aanspreken om hun tank(s) te laten keuren?

“Wij geven 10% korting op onze basisprijs. Misschien zijn wij niet de goedkoopste op de markt, maar wij garanderen wel een kwalitatieve keuring en dat is zeker zo belangrijk als een kwaliteitslabel voor de tank zelf. Een slecht uitgevoerde keuring met een probleem nadien kost immers zoveel meer. Ik weet dat weinig mensen blij zijn als ze gecontroleerd worden, maar als je eens een probleem hebt met een tank, dan weet je wel waarom een regelmatige controle zo belangrijk is. Het helpt je onder meer om geruster te slapen.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie