Menu

Systeem van melkdeelstroom bij Milcobel

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Milcobel wil tegen eind 2019 een melkdeelstroom. Het moet een antwoord bieden en invulling geven op de veranderingen van de zuivelmarkt.

Persbericht Milcobel

Milcobel is van start gegaan met de uitrol van een melkdeelstroom en streeft naar een logistieke organisatie tegen eind 2019. Een specifieke melkverwerking naar eindproducten zou vanaf dan in werking treden. Milcobel wil met de melkdeelstroom inspelen op de nieuwe trends op de zuivelmarkt voor consumentenproducten.

Bevraging

Milcobel onderzocht de duurzaamheidsinitiatieven en de specificiteit van het bedrijfsmanagement van hun leden-leveraars. Aan de hand van een bevraging probeerde Milcobel beide aspecten in kaart te brengen. De organisatie polste ook naar de interesses en bereidheid voor VLOG-melkproductie (= Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik). De deelname aan deze bevraging was een leveringsvoorwaarde.

Valorisatie van verscheidenheid

De bestaande verscheidenheid binnen de ledenpopulatie van de coöperatie is verder te valoriseren via de organisatie van een aparte melkdeelstroom. Deze deelstroom wordt gekanaliseerd naar verwerking in consumentenproducten. Dit zal in de eerste plaats consumentenkaas zijn. Meer kennis en inzicht over de eigen ledenbedrijven opent perspectieven voor commerciële valorisatiemogelijkheden van de melk.

Onderscheidend vermogen

Milcobel geeft met het systeem van de melkdeelstroom antwoord en invulling op de veranderingen op de zuivelmarkt. Bovendien onderscheidt Milcobel zich in de organisatie op basis van drie principes:

  • Het systeem is ontstaan na een intensief overleg met de ledenstructuren binnen de coöperatie
  • Er zijn geen dwingende verplichtingen opgelegd: melkveehouders nemen vrijwillig en op basis van eigen keuze deel aan de deelstroom
  • Er wordt voorzien dat alle ‘objectiveerbare’ meerkosten zullen vergoed worden.
Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: