Menu

Suikergehalte bieten is zeer hoog

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De meeste suikerbieten hebben de langdurige droogte goed doorstaan. Uit de eerste bemonsteringen bij zowel Iscal Sugar als Tiense Suiker blijkt dat de bieten een hoog tot zeer hoog suikergehalte hebben.

Op 6 augustus nam Iscal Sugar een eerste keer stalen (zie tabel 1). Daaruit blijkt dat het suikergehalte gemiddeld 17,53% bedraagt. Het gaat om 7910 kg suiker per ha. De wortelmassa bedraagt gemiddeld 45.189 kg/ha. Op hetzelfde moment in 2017 bedroeg het gemiddelde suikergehalte 16,39%, maar doordat de bieten dikker waren bevatten ze vorig jaar wel 9610 kg suiker/ha. Het hoge suikergehalte en de kleinere wortelmassa zijn het gevolg van veel zon en de droogte.

In Vlaams-Brabant is het suikergehalte momenteel het hoogst (19,99%). Het laagste suikergehalte bedraagt 16,1% en werd opgetekend in de West-Vlaamse zandleem. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot kunnen zijn. De resultaten van de bemonsteringen voor Iscal Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.

Tabel 1. Staalname Iscal Sugar

  Suiker (%) Suiker (kg/ha) Wortel (kg/ha) Blad (kg/ha) Planten (aantal/ha) Verhouding blad/wortel
6 augustus 2018 17,53 7.910 45.189 27.487 93.730 0,61
Brabant 19,99 7.310 36.573 17.284 88.871 0,47
Leem 18,44 8.191 44.424 27.616 105.440 0,62
Polders 17,46 7.591 44.753 28.662 97.077 0,64
Zandleem Oost-Vlaanderen 18,45 8.381 45.437 17.597 85.926 0,39
Zandleem West-Vlaanderen 16,10 7.948 49.374 36.632 84.542 0,66
Zuid-West-Vlaanderen 17,99 8.073 44.882 28.554 91.610 0,64
Gemiddelde Iscal Sugar op 7 augustus 2017 16,39 9.610 58.816 43.429 91.312 0,74

Tiense Suiker

Ook de Tiense Suikerraffinaderij liet op 30 juli stalen nemen van de suikerbieten. Hier liggen de staalnames in dezelfde lijn als bij Iscal Sugar. Op 30 juli bedroeg het suikergehalte gemiddeld 18,76% (8937 kg/ha suiker). Vergelijken met vorig jaar (zie tabel 2) is moeilijk omdat de staalname dit jaar een week vroeger gebeurde. De resultaten van de bemonsteringen in 2017 en 2018 zijn gebaseerd op analysen van hele bieten.

Tabel 2. Staalname Tiense Suiker

  Suiker (%) Suiker (kg/ha) Wortel (kg/ha) Blad (kg/ha) Planten (aantal/ha) Verhouding blad/wortel
30 juli 2018 18,76 8.937 47.637 29.205 103.098 0,61
7 augustus 2017 16,63 10.847 65.219 38.826 99.823 0,60

 

Deel deze pagina: