Succesvolle uitbouw bataat in Vlaanderen

16 september 2021

Begin september vond op het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) een proefveldbezoek plaats dat volledig gewijd was aan de teelt van bataat. Hiermee werd het Vlaio LA-project ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’ afgesloten. Op een paar jaar tijd heeft de ‘zoete aardappel’ zijn intrede gemaakt op Vlaamse gronden. Na een eerste kennismaking met de teelt in 2017, goed voor een tiental hectare, steeg de interesse jaar na jaar. Zo groeide het areaal uit tot ruim 200 ha. De opmars van deze nieuwkomer wordt ondersteund vanuit het praktijkonderzoek. De optimalisatie en mechanisatie van de teelt werden de laatste jaren veelvuldig onderzocht en onderzoek zal blijven gebeuren. Ook een rassenkarakterisatie, een rentabiliteitsstudie en een smaakonderzoek maken deel uit van dit project. PCG stelde ter afsluiting van het eerste project haar proefvelden open voor een bezoek. Het was duidelijk dat er veel interesse is in de teelt.