Naar aanleiding van enkele incidenten met de wolf, werkte de Vlaamse overheid een bijzondere subsidieregeling uit.

Welke maatregelen nemen?

Een afsluiting die wolven echt weert, is er een waar een wolf niet onder, door of over kan en die afschrikt. Dat afschrikken gebeurt met een elektrische puls die minstens onderaan (beneden de 20 cm) en bovenaan (tot 120 cm) aanwezig is. Voor de meest typische afsluitingen gelden daarbij de volgende normen:

  1. Een netvormig raster zonder stroom (ook wel ursusdraad of schapengaas genoemd) is minimaal 120 cm hoog. Er is maximaal 3 cm afstand tot de grond. De buitenzijde van het raster wordt aangevuld met schrikdraden: ten minste eentje bovenaan en eentje op ongeveer 15 cm hoogte. Een derde draad op ongeveer 40 cm is aan te raden. Op de draden staat een spanning van minimaal 4.500 volt. Als er al een raster van minimaal 90 cm aanwezig is, kan je dat bovenaan met schrikdraadvoorzieningen aanpassen tot de aangewezen hoogte, bijvoorbeeld met behulp van afstandsisolatoren of aanvullende schrikdraadpalen.
  2. Een stroomvoerend schapennet (ook wel flexinet, elektronet of schrikdraadnet genoemd) is minimaal 120 cm hoog en sluit dicht aan bij de grond. Op de draden staat minimaal 4.500 volt. Als er al een net van minimaal 90 cm aanwezig is, kan je het uitbreiden tot de aangewezen hoogte. Zo niet moet het vervangen worden.
  3. Stroomvoerende schriklinten of schrikdraden hebben een tussenafstand van maximaal 20 cm en een maximale afstand tot de grond van 15 cm. De afsluiting is minimaal 120 cm hoog en op elk van de linten (draden) staat er minstens 4.500 volt. Als er al een afsluiting van minimaal 90 cm aanwezig is, kan je die tot de aangewezen hoogte uitbreiden met aangepaste of aanvullende schrikdraadpalen. Wanneer je aanvullende schrikdraden aanbrengt aan de buitenzijde van een raster, moeten die voldoende zichtbaar zijn, bijvoorbeeld met waarschuwingsbordjes.
Professionele schapenhouders

Professionele landbouwers die schapen houden in het risicogebied (Limburg en Antwerpse Kempen) kunnen bij het departement Landbouw en Visserij VLIF-steun aanvragen voor (weide)afsluitingen die schapen beschermen tegen wolven. Het VLIF kan daarvoor 15% investeringssteun toekennen. De weideafsluiting moet minimaal een netvormig raster zijn zonder stroom (ook wel ursusdraad of schapengaas genoemd), van minimaal 120 cm hoog. De afstand tot de grond bedraagt maximaal 3 cm.

Via een aparte oproep kunnen landbouwers een aanvraag indienen voor steun om hun bestaande of nieuwe weideafsluiting voor schapen te upgraden naar een afsluiting met stroomdraden en een stroomklok die wolfproof is. Daarvoor kan je 80% subsidie krijgen, net als in de subsidieregeling voor particulieren van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Een weideafsluiting wordt beschouwd als wolfproof wanneer ze minstens aan de volgende omschrijving voldoet:

  • de buitenzijde van de weideafsluiting is aangevuld met schrikdraden, minstens eentje bovenaan en eentje op ongeveer 15 cm hoogte;
  • een derde draad op ongeveer 40 cm is aan te raden;
  • op de draden staat een spanning van minimaal 4.500 volt;
  • de schrikdraden moeten voldoende zichtbaar zijn aan de buitenzijde en voorzien zijn van waarschuwingsborden die wijzen op het hoge voltage.

Boerenbond beschouwt die steun als een eerste stap. Peter Bruggen formuleert enkele kritische bedenkingen: "Het gaat louter om investeringssteun, terwijl zulke omheiningen ook extra onderhoud vergen. Daarvoor wordt geen enkele tegemoetkoming gegeven. Daarnaast vragen we ons af of deze ondersteuning niet uitgebreid moet worden naar andere diercategorieën."

Particuliere veehouders

Elke particulier die een weide of weides heeft in de risicozone, kan van het Agentschap voor Natuur en Bos een tegemoetkoming van 80% krijgen. Die subsidie geldt voor schapen, geiten, lama's en/of alpaca's. Op basis van informatie over de geraamde kosten, de grootte van de weide(s) … zal het ANB bepalen of de investering proportioneel is en in aanmerking komt voor subsidie. De steun wordt uitbetaald op het moment dat je facturen voorlegt.

Meer info?

 
Schadevergoeding

Je bent niet verplicht om preventieve maatregelen te nemen om een vergoeding te krijgen voor de schade veroorzaakt door wolven. Je moet de schade wel kunnen aantonen. Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald. Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen, niet alleen veehouders.

Heb je een schadegeval dat vermoedelijk veroorzaakt werd door een wolf? Meld je schade dan zo snel mogelijk aan de inspectiedienst van het ANB. Verder moet je via het e-loket van het ANB binnen de 12 werkdagen nadat de schade vastgesteld werd een schadedossier indienen.