Menu

Stuifschade aanpakken met papiercellulose

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het stuiven van lichte gronden heeft een grote impact op teelten, voornamelijk op fijnzadige teelten zoals uien, wortelen, schorsneer en spinazie. Naast schade aan de teelt is er ook verlies van bodemstructuur en overlast naar de omgeving.

Stefanie Delbeke, tuinbouwconsulent

Een droog voorjaar in combinatie met veel wind leidt in sommige regio’s tot stuiven. Het stuiven van lichte gronden heeft een grote impact op teelten, voornamelijk op fijnzadige teelten zoals uien, wortelen, schorsneer en spinazie. Naast schade aan de teelt is er ook verlies van bodemstructuur en overlast naar de omgeving. Stuiven voorkomen is belangrijk.

Op 6 juli organiseerde Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Inagro, Ingro en Vegras in Diksmuide een demo over een mogelijke oplossing om stuifschade aan te pakken, namelijk het toedienen van papiercellulose. Het is een techniek die sinds de jaren 90 in Nederland wordt toegepast.

“Bodembewerkingen hebben een belangrijke rol in het vermijden van stuifschade. Een niet-kerende bodembewerking waarbij resten van organisch materiaal bovenop blijven, zorgen voor een ruwheid van het oppervlak, die tevens een sterke reductie van erosie teweegbrengt”, licht Bart Debussche (Departement Landbouw en Visserij) toe. “De grofheid van het zaaibed is ook een belangrijk element, maar echter niet steeds mogelijk bij fijnzadige teelten. Dan kan het inzaaien van gerst vooraf of samen met de zaai van de teelt een mogelijkheid zijn of het toepassen van een product dat het grondoppervlak vastlegt, zoals papiercellulose.”

Reststroom

Papiercellulose is een reststroom van de papierindustrie die houtcellulose als grondstof gebruikt. Het bedrijf Van der Stelt (Nederland) maakt een mix van tien verschillende stromen om tot een goede structuur te komen. ‘Een goede verhouding (samenstelling en dosis) is nodig om geen impact te hebben op de groei van de teelt. Naast de samenstelling is ook de landbouwkundige waarde van belang. Zo wordt het mengsel gecontroleerd op de aanwezigheid van onder andere zware metalen”, aldus Rob Dekker (Van der Stelt). De organische suspensie bestaat uit 10% droge stof en ontmengt snel. Daarom moet de organische suspensie rondgepompt blijven in het toestel. In Nederland heeft dit kant-en-klaar product reeds een erkenning onder meststoffenwetgeving als ‘stabilisator voor het bodemoppervlak op basis van papiercellulose’.

Begin juli werden bonen gezaaid op het perceel in Diksmuide. Loonwerker van Raak (Nederland) demonstreert het toepassen van de papiercellulose via een aangepast spuitvat met spuitboom en specifieke spuitkoppen. In geval van bonen wordt een dosis van 10 m³/ha toegepast, waardoor een beschermende film van 1 mm op de bodem wordt gelegd. Idealiter wordt dit uitgevoerd kort na het zaaien. De kostprijs voor het toepassen, inclusief de papiercellulosemix, is ongeveer 240 euro/ha voor 10 m³/ha. De werkingsduur varieert tussen de 4 à 8 weken in functie van de weersomstandigheden.

Meer informatie

Sector: 
Regio: