Menu

Studie naar gezondheidsimpact veehouderij stelt gerust

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Naar aanleiding van een vraag van de provincie West-Vlaanderen maakte ILVO een overzichtsstudie naar de gezondheidseffecten van intensieve veehouderij op omwonenden. Uit de resultaten blijkt dat de impact genuanceerd is en er geen reden is voor grote ongerustheid.

West-Vlaanderen is rijk aan intensieve veehouderijen. Als vergunningverlenende overheid is het in het belang van de provincie om over recente en correcte data te beschikken om haar beslissingen op te baseren. De invloed van intensieve veehouderij op de buurtbewoners is daarbij een belangrijke factor. Er werd een opdracht uitgeschreven aan het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), die een synthese maakte van het reeds verschenen onderzoek. Een belangrijk element uit de studie was de Nederlandse VGO-studie.

Het belangrijkste besluit dat we kunnen trekken is dat de effecten genuanceerd zijn. Over het algemeen is er geen reden tot grote ongerustheid wat de gezondheidseffecten op buurtbewoners betreft. 

Fijn stof blijft het meest gekende gezondheidsrisico en het meest complexe, omdat de processen van vorming en verspreiding ervan moeilijk in kaart te brengen zijn. Uit stallen kan primair fijn stof ontsnappen als ammoniak. Daarnaast kan er secundair fijn stof ontstaan door een chemische reactie van ammoniak met uitstoot van industrie en verkeer. Dit is echter een risico voor iedereen, niet enkel voor omwonenden van veestallen. Sinds 1995 daalde het aandeel van landbouw in de uitstoot van fijn stof al met 47%. Vandaag is dit aandeel maar 6%. Onder andere huishoudens en transport stoten heel wat meer uit. Wat de overdracht of impact van endotoxines (bestanddelen die overblijven nadat een bacterie afgestorven is), Q-koorts, bacteriën, virussen en schimmels betreft, is er voorlopig geen reden tot  ongerustheid. Verder onderzoek is wel aangewezen om de verspreiding en het effect hiervan in kaart te brengen.

Deel deze pagina: