Menu

Strijd tegen antibioticaresistentie werpt vruchten af

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vorig jaar was zeer succesvol in de strijd tegen antibioticaresistentie bij mens en dier. Zo werd er, sinds de ondertekening van het ‘antibioticaconvenant’ van 30 juni 2016, een reductie behaald van 7,4% van het totale antibioticagebruik in de veehouderij. Deze daling draagt bij aan een totaalreductie van 25,9% in vergelijking met 2011. Bovendien werden twee van de drie strategische doelstellingen al ruimschoots behaald.

Veehouderij

Op 30 juni 2016 ondertekenden Amcra (het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België), de bevoegde autoriteiten en de betrokken organisaties (waaronder Boerenbond) het zogenaamde ‘antibioticaconvenant’ om het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector te verminderen. De positieve, dalende trend in het antibioticagebruik werd hiermee verdergezet, zodat in 2017 een bijkomende daling van 7,4% gehaald werd.

Twee doelstellingen behaald

Daarnaast werden twee van de drie strategische doelstellingen al ruimschoots behaald. Zo noteerde Amcra een cumulatieve reductie van liefst 84% van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling was 75% reductie tegen eind 2020) en een daling van 66,6% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling was 50% reductie tegen eind 2017). Enkel de derde strategische doelstelling uit het ‘Visie 2020’-plan van Amcra – een reductie van 50% van het totale antibioticagebruik tegen eind 2020 – werd nog niet behaald, maar de daling zet zich verder in. De derde doelstelling is de moeilijkste, en daar moet men de komende jaren mee aan de slag.

Gebruik colistine en zinkoxide daalt ook

Opvallend is ook de voortgezette daling in het gebruik van colistine bij dieren: -62,8% ten opzichte van 2012. Dit is zeer belangrijk, vermits colistine onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd geklasseerd als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit. Verder daalde ook het gebruik van zinkoxide voor de behandeling van speendiarree bij biggen) met 56,7% sinds 2015.

Benchmarkrapporten op komst

Intussen werden de eerste benchmarkrapporten verstuurd naar de vleeskalverenhouders. De rapporten voor de andere diersectoren volgen in de komende maanden. “Benchmarking draagt bij aan een groter bewustzijn van veehouders en dierenartsen en zal een positieve invloed hebben op de verder te behalen daling in het totale antibioticagebruik”, verklaarde Fabiana Dal Pozzo, coördinatrice van Amcra.

Voorkomen antibioticaresistentie ook succesvol

Nog opvallend is dat de vastgestelde daling in het gebruik van antibiotica samengaat met een daling van antibioticaresistentie. “Sinds 2011 stellen we een daling in resistentie tegen de meeste antibiotica bij de voedselproducerende dieren vast. Dit toont aan dat de vooropgestelde strategie haar vruchten afwerpt”, aldus professor Jeroen Dewulf, voorzitter van Amcra. “Dit is een extra motivatie voor alle betrokken partijen die zich engageren om hun inspanningen voort te zetten voor een verminderd en rationeel antibioticagebruik bij dieren.”

Deel deze pagina: