gewasbescherming

Strengere aanpak gewasbeschermingsmiddelen in West-Vlaanderen

14 okt

Zowel in het najaar als in het voorjaar werden problemen vastgesteld met MRL-overschrijding na toepassing van prosulfocarb op percelen in de buurt van onder andere peterselie en boerenkool, vooral in West-Vlaanderen. Prosulfocarb is aanwezig in fytoproducten gekend onder de naam Defi, Spow, Fidox, Adelfo  …

Om de actieve stof te behouden werd de erkenning aangepast. Het is verplicht om 90% driftreductie toe te passen en er is een verbod tussen 1 september en 1 maart op alle teelten, behalve wintergraan. In wintergranen mag het nog gebruikt worden in die periode voor bestrijding van eenjarige resistente grasachtigen op percelen die niet grenzen aan percelen met nog te oogsten groenten, kruiden of fruit. In West-Vlaanderen geldt de uitzondering voor toepassing in wintergraan niet, behalve in de landbouwstreek Polders.

Deze maatregelen en de gevolgen ervan zullen verder gemonitord en opgevolgd worden om na te gaan hoe in de toekomst met deze problematiek kan/moet worden omgegaan. Het is belangrijk deze maatregelen correct toe te passen willen we in de toekomst over deze cruciale gewasbeschermingsmiddelen blijven beschikken.