Strategische GLB-plannen van Bulgarije en Roemenië goedgekeurd

7 december 2022

Vandaag zijn de strategische plannen van het GLB) van Bulgarije en Roemenië, ter waarde van respectievelijk 5,6 miljard euro en 14,9 miljard euro , goedgekeurd. Van de totale EU-begroting van deze twee landen zal meer dan 5,6 miljard euro worden besteed aan milieu- en klimaatdoelstellingen en ecoregelingen en 436 miljoen euro aan jonge landbouwers.

Inkomenssteun speelt een prominente rol in het Bulgaarse plan om de inkomenskloof tussen boeren en arbeiders in andere sectoren te verkleinen. Meer dan 600 miljoen euro zal worden uitgetrokken voor ondersteuning van de vlees-, zuivel- en groenten- en fruitsectoren, die in moeilijkheden verkeren.

In termen van milieumaatregelen zal het plan ervoor zorgen dat meer dan 80% van het bouwland in gevoelige periodes een minimale bodembedekking heeft om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Het plan ondersteunt ook het creëren van meer dan 9.000 banen en 650 infrastructuurinvesteringen in plattelandsgebieden.

Levensonderhoud en concurrentievermogen

Het plan van Roemenië wil het levensonderhoud van boeren en hun concurrentievermogen verbeteren. Naast inkomenssteun zal ongeveer 1,1 miljard worden toegewezen aan investeringen in landbouwbedrijven en verwerkingseenheden. Roemenië gebruikt 41% van zijn budget voor plattelandsontwikkeling om milieuvriendelijke praktijken aan te moedigen in gebieden met een hoge natuurlijke waarde om de biodiversiteit te beschermen.

De verwachting is dat 611.000 hectare land onder dergelijke praktijken zal vallen. Om de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden in Roemenië te behouden, zal het plan de creatie van meer dan 12.000 banen in deze gebieden ondersteunen met financiering voor bedrijven en infrastructuur.

Bron: EU.