Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

10 november 2022

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is het eerste project in het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP.) Dender. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het departement Omgeving. Met het Strategisch Plan probeert men het overstromingsrisico in de Dendervallei te reduceren. Momenteel ligt de onderzoeksnota en de kennisgeving van het milieueffectenrapport (MER) ter inzage voor. In de onderzoeksnota worden de diverse alternatieven voorgesteld. De kennisgeving van het MER beschrijft de onderzoeken op bepaalde milieueffecten.

Participatiemomenten

Er worden infomarkten en -sessies georganiseerd om de aanleiding, aanpak van het plan en diverse alternatieven te duiden. De fysieke infomarkten vinden plaats op 15 november (Aalst), 17 november (Denderleeuw), 23 november (Geraardsbergen) en 30 november (Ninove). Er worden ook twee digitale infosessies georganiseerd op 29 november en 1 december, hiervoor is inschrijven verplicht via onderstaande website.

Vervolgtraject

Alle feedback op de onderzoeksnota en de kennisgeving MER wordt na de publieke raadpleging gebundeld in een inspraaknota. In 2023 start dan de onderzoeks- en afwegingsfase, waarna in 2024 het voorkeursalternatief aan de Vlaamse regering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Standpunt Boerenbond

Boerenbond volgt het dossier nauwgezet op en zal ook een reactie indienen op het openbaar onderzoek van de onderzoeksnota, dat nog loopt tot en met 8 januari 2023. Heb je opmerkingen, geef die dan door aan je lokale voorzitter of aan jouw regioconsulent.
 

Ruimte voor water
BT46-OVL-Ruimte voor water.PNG