Menu

Strafonderzoek Fipronil afgerond

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Boerenbond is tevreden dat het gerechtelijk onderzoek snel en grondig is gebeurd en nu is afgerond.

In de zomer van 2017 werd de leghennensector opgeschrikt door een internationaal schandaal toen bleek dat het door de Europese Unie voor de voedingssector verboden fipronil werd aangetroffen in eieren die afkomstig waren van Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse legkippenhouderijen.

Het acaricide was in de voedselketen terechtgekomen nadat het Nederlandse stalreinigingsbedrijf Chickfriend het middel illegaal in Nederland had gebruikt bij de bestrijding van bloedluis in de pluimveesector. De schade op de leghennenbedrijven was bijzonder groot, gezien zij de eieren die hun kippen produceerden niet meer in de handel mochten komen. De pluimveehouders waren daardoor ook genoodzaakt om hun kippen vervroegd op te ruimen. In het totaal bedroeg de schade voor de pluimveebedrijven ongeveer 15 miljoen euro.

Naar aanleiding van dit schandaal werd voor wat betreft feiten die zich in België voordeden, bij de Rechtbank in Antwerpen een gerechtelijk onderzoek gestart dat nu is afgerond. Op 19 september aanstaande buigt de Raadkamer zich over de eindvordering van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie vordert 11 inverdenkinggestelden voor berechtiging door te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank. Er is sprake van diverse tenlasteleggingen.

Boerenbond is tevreden dat het gerechtelijk onderzoek snel en grondig is gebeurd en nu is afgerond. De pluimveesector heeft zware financiële en imagoschade geleden door de fipronilcrisis. Boerenbond hoopt dat de gerechtelijke instanties blijven inzetten op deze zaak zodat de schuldigen van deze crisis ook op korte termijn zullen worden berecht en bestraft. Boerenbond zal zijn leden blijven ondersteunen in de vervolgprocedure.

Inmiddels werden de pluimveehouders op aandringen van Boerenbond grotendeels door de Belgische staat vergoed. Het zal nu aan de getroffen pluimveebedrijven zijn om na te gaan en op te lijsten welke geleden schade niet of niet volledig werd vergoed en om deze posten door te geven aan hun respectievelijke raadsman.

Op woensdag 11 september om 20.00 u aanstaande houdt Boerenbond voor de getroffen leden die zich ook burgerlijke partij hebben gesteld in deze zaak een informatievergadering over het verdere verloop van dit dossier op het provinciaal kantoor te Sint-Denijs-Westrem.

Deel deze pagina: