Menu

Steunpunt Korte Keten voor landbouwinitiatieven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Steeds meer consumenten willen weer weten waar hun eten vandaan komt en zijn bereid er een eerlijke prijs voor te betalen. Daartegenover staan meer dan drieduizend Belgische land- en tuinbouwers hun producten rechtstreekse verkopen – van het land naar de klant. Beide vinden elkaar in allerhande verkoopmodellen, die overkoepelend de korte keten genoemd worden.

Al meer dan vijftien jaar kunnen alle land- en tuinbouwers met vragen rond wetgeving terecht bij het Steunpunt Hoeveproducten. “Geleidelijk hebben we expertise opgebouwd, maar we merkten dat onze dienstverlening onvoldoende werd”, vertelt Ann Detelder, coördinator van het Steunpunt Korte Keten. “Ook lokale besturen en verenigingen vragen actieve ondersteuning in het promoten van de korte keten. Ondernemers die een groeimarkt zien in de niche van lokale voeding, willen hun concept graag bij ons toetsen.” Met een nieuwe naam en een opgefrist logo zal het Steunpunt Korte Keten zijn werking de komende jaren verdiepen en verbreden. Op de vernieuwde website vinden startende en ervaren hoeveproducenten hun gading, maar ook consumenten, verenigingen en lokale besturen kunnen er inspiratie opdoen. Deze verbrede werking van het Steunpunt werd voorgesteld tijdens het startschot van de ‘Week van de korte keten’ in Gent.

Neem eens een kijkje op www.steunpuntkorteketen.be.

Deel deze pagina: