Op donderdag 15 februari 2024 opent Boerenbond zijn tweede projectoproep voor innovatiesteun. Boerenbond doet een brede oproep naar bedrijven die op korte termijn stikstofreducerende technieken voor de land- en tuinbouw beschikbaar willen maken. Geïnteresseerde bedrijven kunnen op 27 februari aansluiten op een info- en netwerkmoment waar de specifieke steunvoorwaarden toegelicht worden.

Het snel implementeren van nieuwe, innovatieve technieken is voor landbouwers vandaag een van de enige mogelijkheden om de doelstellingen inzake maximale stikstofuitstoot te behalen. Ondanks de grote vraag naar oplossingen is het voor bedrijven binnen of buiten de landbouwsector een grote stap om effectief te investeren in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de stikstofuitstoot terugbrengen.

Met de oproep Innovatiesteun voor PAS-oplossingen wil Boerenbond voor een tweede maal de drempel tot innovatieve technieken voor de landbouwer verlagen. Sinds de eerste oproep in 2023 werd al een begeleidingstraject met Boerenbondconsulenten opgestart voor vijf concrete technieken. Zo wordt er dankzij bijsturingen in het stalconcept bijvoorbeeld vermeden dat mest en urine met elkaar in contact komen. Dit voorkomt de vorming van stikstof en zorgt voor een verwachte uitstootreductie van ongeveer 70%.

Nieuwe oproep

De oproep innovatiesteun wordt opengesteld van 15 februari tot en met 14 mei 2024. Na het verstrijken van de inschrijvingsperiode evalueren Boerenbondexperten de ontvankelijkheid van de inzendingen. Projecten die worden weerhouden kunnen rekenen op een vergoeding van 50% van hun kosten met een maximum van 125.000 euro per project. Belangrijke voorwaarden voor selectie zijn onder andere financieel-technische haalbaarheid voor de landbouwer, een integraal duurzaam karakter en een brede toepasbaarheid binnen de Vlaamse landbouw.

Info- en netwerkmoment

Op dinsdag 27 februari vindt een info- en netwerkmoment plaats bij Trevi Environmental Solutions. Tijdens dit evenement worden de concrete voorwaarden en klemtonen van de oproep verder besproken. Ook de geselecteerde bedrijven uit 2023 zullen aanwezig zijn en hun ervaringen delen tijdens een lunch- en netwerksessie. Tot slot is er een rondleiding bij Trevi, dat momenteel aan een concrete oplossing op het vlak van luchtzuivering werkt.

Bron: Boerenbond.