Stel je waterbeschikbaarheid veilig voor de toekomst

4 november 2021
Bron: Mieke Vandermersch, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

De voorbije droge zomers liggen nog vers in het geheugen. De toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit, want met de voortschrijdende klimaatverandering liggen er meer van dergelijke zomers in het verschiet. Maar misschien kan je je landbouwbedrijf wapenen via restwater van een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) of voedingsbedrijf in je buurt?

Tot 15 december loopt vanuit Vlaanderen de oproep ‘Hergebruik restwater’. Als samenwerkingsverband tussen een aanbieder van restwater en minstens drie landbouwbedrijven als afnemers van dit restwater kan je een projectvoorstel indienen. De term ‘restwater’ wordt gebruikt als overkoepelende term voor onder meer gezuiverd afval- en proceswater, bemalings- en hemelwater of een combinatie. Het gaat om grootschalige projecten met een minimumbedrag van 350.000 euro tot een maximumbedrag van 1.000.000 euro per project, die tot 80% gesubsidieerd kunnen worden. Meer info vind je op onderstaande website.

Tot nu toe zijn de meeste RWZI’s en voedingsbedrijven nog niet actief als wateraanbieder. Toch lopen er in Vlaanderen al enkele mooie projecten. Het bekendste voorbeeld is wellicht dat van Ardo in West-Vlaanderen, waar 50 landbouwers via een 24 km lang ondergronds netwerk van leidingen aangesloten zijn op een waterbekken van 150 miljoen liter water.

Kijk via www.waterradar.be of er zich in de buurt van jouw bedrijf een aanbieder van restwater bevindt. Is dat het geval? Geef ons dan een seintje en we zetten samen met jou de stappen naar een mogelijke samenwerking om de waterbeschikbaarheid voor jouw bedrijf in de toekomst te verzekeren. Meer info via 016 21 37 67 of mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be.