Stel je kandidatuur voor de provinciale vakgroep Akkerbouw

22 september 2022

In het kader van de bestuursvernieuwing die momenteel binnen Boerenbond loopt, wordt ook de samenstelling van de provinciale vakgroep Akkerbouw in Vlaams-Brabant hernieuwd. Deze hernieuwingsperiode geeft aan nieuwe gezichten de kans om zich te engageren in de structuurwerking en bevestigt de samenstelling van de besturen. Leden met akkerbouw als specialisatie kunnen zich kandidaat stellen voor een plaats in de vakgroep. Afhankelijk van het aantal kandidaten kan het al dan niet nodig zijn om een verkiezing te organiseren waarop de definitieve samenstelling van de vakgroep wordt bepaald. Vanuit de provinciale vakgroep vindt er een afvaardiging plaats naar de sectorvakgroep, van waaruit een afvaardiging naar het Hoofdbestuur van Boerenbond gebeurt. Op deze manier wordt de standpuntbepaling van de organisatie vanuit de basis, onze leden, gevormd.

Als je meer informatie wenst over de vakgroepwerking of als je je kandidaat wil stellen voor het bestuur van de vakgroep Akkerbouw kan je Leander Hex (secretaris) contacteren via 011 30 37 07 of leander.hex@boerenbond.be. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 28 oktober.