Stel je kandidaat voor het bestuur van je bedrijfsgilde

4 augustus 2022

In een aantal bedrijfsgilden zijn de bestuursvernieuwingen het afgelopen werkjaar al gebeurd, bij een aantal andere staan ze nog op de planning.

Het bestuur vertegenwoordigt zo goed mogelijk de verschillende deelgemeenten, sectoren én bedrijfsvormen om op bedrijfsgildeniveau vooral de gemeentelijke dossiers op te volgen zoals jacht (en wildschade), onderhoud van het buitengebied (houtkanten, erosie, holle wegen …), pacht en verkoop van gemeentelijke gronden. Maar ook lokale initiatieven rond onder meer het PAS en het GLB komen hier aan bod. Als bestuurslid vergroot je je eigen netwerk zo enorm en bepaal je mee de standpunten van Boerenbond.

Kandidaat?

Op onderstaande kaart zie je de indeling van de bedrijfsgilden in onze provincie. Ben je geïnteresseerd om als bestuurslid aan te sluiten? Geef dan een seintje aan Machteld Steensels (voor Noord-Limburg) of Heidi Pinxten (voor Zuid-Limburg) via 011 30 37 00.

Kaart Limburg