Stel aparte standaardverdiencapaciteiten op voor bioteelten

14 april 2022
De werkgroep bio kwam bijeen en had het over het Strategisch Plan Bio, het nieuwe GLB en andere ontwikkelingen.