Menu

Statistieken over grofwildjacht online raadpleegbaar

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vanaf nu kan je dankzij een nieuwe tool online statistieken raadplegen over de grofwildjacht. Dat heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bekendgemaakt. Deze tool laat de gebruiker toe om zelf de soort, regio (tot op het niveau van de fusiegemeente) en jaren te selecteren waarin hij is ge├»nteresseerd.

Via de website https://grofwildjacht.inbo.be kan je de afschotgegevens voor elk van de vier bejaagde grofwildsoorten in Vlaanderen raadplegen. Het gaat om hertachtigen en everzwijnen. 

Het INBO verwerkt sinds 2002 gegevens over de jacht op grofwildsoorten in vlaanderen en rapporteert hierover jaarlijks sinds 2011. Ook de resultaten van de kwaliteitscontrole van de biologische gegevens over lichaamsconditie en voortplanting, die gebeurt door het inzamelen van onderkaken en bij everzwijn ook de baarmoeders, worden mee opgenomen in deze periodieke rapportering.

In combinatie met andere beleidselementen zoals landbouw- of bosbouwschade, habitatkwaliteit en het aantal verkeersongevallen met wild vormt deze info de basis voor het evalueren en eventueel bijsturen van de beheerdoelstellingen en maatregelen voor deze wildsoorten in Vlaanderen. Deze info wordt niet enkel door het beleid geraadpleegd, ook de vele wildbeheereenheden en zelfs de individuele jagers maken graag van deze cijfers gebruik om hun lokaal beheer te helpen evalueren.

INBO hoopt met de publicatie van deze gegevens en statistieken, die je ook als ruwe gegevens vanaf de website kan downloaden, tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van de grofwildjacht in Vlaanderen.

Deel deze pagina: