Startnota aanpassingswerken E34 in Beveren en Zwijndrecht

8 september 2021
De Vlaamse overheid heeft de procedure opgestart voor het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de hervorming van de E34 en de bijbehorende kruisingen op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Zwijndrecht.

Een eerste belangrijke stap hierin is het openbaar onderzoek van de startnota van dit GRUP. Dit openbaar onderzoek loopt tot 22 oktober. Reageren en het raadplegen van de documenten kan via de betrokken gemeenten of de op de website van het Departement Omgeving.

Op dinsdag 28 september is er van 19 tot 20.30 uur een webinar waarop men de startnota zal toelichten. Alle geïnteresseerd kunnen zich aanmelden via deze link.

Bedrijfsgilde Beveren heeft reeds actief deelgenomen aan de overlegplatformen die hebben geleid tot deze startnota. De vraag naar ‘zuinig en compact ruimtegebruik’ en om de open ruimte te vrijwaren voor de landbouwsector, zal dan ook blijvend herhaald worden tijdens dit openbaar onderzoek en bij de volgende processtappen.

Met vragen of opmerkingen hieromtrent kan je steeds terecht bij Matthias Vercauteren door een mailtje te sturen.