Op 7 december 2018 eindigde het openbaar onderzoek art.5 van ruilverkaveling Gooik. De bedrijfsgilde van Gooik maakte van deze gelegenheid gebruik om het plan grondig te bestuderen en opmerkingen te formuleren bij de voorgestelde inrichtingen en plannen van de ruilverkaveling van Gooik.

De bedrijfsgilde formuleerde enkele algemene opmerkingen over het onderhoud en het beheer van alle maatregelen, het statuut van de afbakeningen, de aanleg van landbouwwegen, de flexibiliteit van het plan, drainages en de huiskavel. Die werden gevolgd door heel concrete opmerkingen bij maatregelen die in het plan voorgesteld worden. Je kan alle opmerkingen van de bedrijfsgilde hier nalezen.

Conclusie

Boerenbond blijft achter het principe van ruilverkaveling staan, waarbij ingezet wordt op:

  • het verbeteren van de landbouwstructuur doordat elk perceel een duidelijke en toegankelijke uitweg heeft
  • dat landbouwpercelen geclusterd worden
  • dat onnodige wandelwegen (al dan niet nog op terrein aanwezig) geschrapt of verplaatst worden
  • en dat dit ook juridisch vastgelegd wordt zodat discussie op het terrein verleden tijd is.
  • Maar er zijn opmerkingen bij verschillende maatregelen. We verwachten dat er door verder overleg met deze opmerkingen rekening gehouden wordt zodat de doelstelling van het principe ruilverkaveling bereikt kan worden en het ruilverkavelingsplan een plan is dat de toekomst van land- en tuinbouw in Gooik verzekert.