Menu

Stabiliteit op de zuivelmarkten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De voorbije maanden zijn de zuivelmarkten relatief stabiel gebleven, waardoor ook de melkprijs voor het eerste kwartaal van 2019 stabiel was.

Roel Vaes, adviseur Rundvee Studiedienst Boerenbond

Van januari tot maart werd een gemiddelde melkprijs van 34,70 euro/100 liter uitbetaald. Hiermee is de rentabiliteit op de melkveebedrijven lichtjes gedaald, zoals blijkt uit onze melkveebarometer.

De boterprijzen zijn in het eerste kwartaal gestabiliseerd rond 4200 euro/ton, de mageremelkpoederprijzen bleven steken rond 2000 euro/ton. Het ziet ernaar uit dat de zuivelmarkten de volgende maanden stabiel blijven. Men verwacht een daling in de wereldwijde melkproductie. Anderzijds is de onzekerheid over de brexit niet weg.

Gemiddelde rentabiliteit

De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft aan dat de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf in het eerste kwartaal van 2019 licht gedaald is tot 109% van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar (referentieperiode). Begin 2019 zijn de melkprijzen naar beneden bijgesteld als gevolg van de boterprijzen die gedaald waren eind 2018. Dit was de drijvende kracht voor de lichte daling van de barometer. Inmiddels zijn de boterprijzen gestabiliseerd en dat heeft zich vertaald in een melkprijs die de voorbije 3 maanden stabiel bleef. De reëel uitbetaalde melkprijs van BCZ bedroeg in maart 34,6 euro/100 liter.

Daarnaast blijven de krachtvoerkosten begin 2019 relatief hoog. Heel wat bedrijven moeten ook corrigeren met samengesteld krachtvoer en bijproducten om de slechte kwaliteit en de krapte van het ruwvoer als gevolg van de droogte op te vangen. Dat zal de volgende maanden wellicht nog meer tot uiting komen op de bedrijven. De sojaprijzen zijn in het eerste kwartaal van 2019 wel lichtjes gedaald. De duidelijk dalende lijn van de laatste paar weken zijn een gevolg van de bijkomende handelsbeperkingen tussen de VS en China en de problemen met varkenspest in China. Hierdoor is de Chinese vraag naar soja teruggelopen.

Beperkte toename melkproductie

De melkleveringen in België liggen begin 2019 nog steeds hoger dan de voorbije jaren, maar de toename van de melkproductie is de voorbije maanden wel afgezwakt. De effecten van de droogte op de ruwvoervoorraden en de kuilkwaliteit komen tot uiting in de productie. Afgelopen maart werd 351 miljoen liter geleverd. Dat is minder dan 5 miljoen liter (1,8%) meer dan in maart 2018. Cumulatief zijn de leveringen van het eerste kwartaal van 2019 1,4% hoger dan in dezelfde periode van 2018. Regionaal blijven de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië duidelijk. In Vlaanderen is de melkaanvoer in de eerste maanden van 2019 met 2,5% gestegen, in Wallonië is die met 0,7% gedaald. 

Ook wereldwijd kende de melkproductie een dalende trend, want de groei in de voornaamste exporterende regio’s is stilgevallen. In Europa is de melkproductie begin 2019 teruggevallen met 0,7%. Het is afwachten hoe groot het effect van de droogte op de melkproductie de volgende maanden zal zijn. Ook in de VS blijft de groei in melkproductie met 0,6% beperkt. Globaal wordt een groei van 1% verwacht voor 2019.

Australië kampt met aanhoudende droogte, waardoor voor het huidige melkseizoen (tegen juni) 8% minder melkproductie verwacht wordt. Alleen in Nieuw-Zeeland werd het voorbije seizoen hard gemolken (+5%), maar sinds februari speelt ook hier de droogte de melkveehouders parten. De volgende maanden wordt in deze regio geen groei in de melkproductie meer verwacht. De klimatologische omstandigheden (onder andere het El Niňo-effect) zullen er de melkproductie bepalen.

Europese melkprijsvergelijking

Uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO Nederland en de European Dairy Farmers van april blijkt dat de melkprijs bij ons en in onze buurlanden stabiliseert of weer afneemt. De vergelijking gebeurt op basis van 100 kg standaardmelk (4,2% vet en 3,4% eiwit) voor een levering van 1.000.000 liter op jaarbasis en die voldoet aan de basiskwaliteitsnormen.

In het voorjaar van 2018 zat de Belgische melkprijs (Milcobelprijs) duidelijk lager dan de gemiddelde prijzen in Nederland en Duitsland. Het is duidelijk dat Milcobel beter zou moeten kunnen presteren. Het streefdoel moet alleszins zijn om concurrentieel te blijven met de spelers in onze buurlanden. Sinds het najaar van 2018 en ook begin 2019 is het verschil met de Duitse melkerijen weggewerkt. De prijzen van DMK, Müller en Hochwald in Duitsland lagen in maart zelfs net iets onder de Milcobelprijs.

De Nederlandse melkprijs (FrieslandCampina) gaat in dalende lijn, maar er blijft een substantieel verschil van meer dan 2 euro/100 liter. De Franse melkprijzen (A-prijzen) zijn meer uitgevlakt door de melkprijsvorming op basis van onderhandelingen tussen de producenten en de kopers.

Stabiele melkprijzen in de toekomst?

De boterprijzen blijven de trekker van de melkprijzen. De piekprijzen voor boter zijn eruit, maar de prijzen stabiliseren rond 4200 euro/ton. Dat is hoger dan het meerjarig gemiddelde. Het verschil tussen de boterprijzen en de mageremelkpoederprijzen werd kleiner, maar het blijft aanzienlijk. Ondanks de afbouw van de Europese interventievoorraden stabiliseert de mageremelkpoederprijs rond 2000 euro/ton.

Wereldwijd wordt er meer mageremelkpoeder verhandeld, waarbij China de bepalende speler blijft voor de import van zuivelproducten. In de eerste paar maanden van dit jaar werd er meer mageremelkpoeder ingevoerd, maar men verwacht dat de Chinese behoefte aan zuivelproducten in 2019 en 2020 zal afzwakken ten opzichte van 2017 en 2018. Het vollemelkpoedervolume dat wereldwijd verhandeld werd, bereikte in 2018 een dieptepunt, maar begin 2019 stellen we opnieuw een lichte toename vast. De vraag naar kaas tot slot blijft relatief stabiel, net als de kaasprijzen. Hier blijft de brexit een zeer onzekere factor, want 10% van de Europese kaashandel heeft het Verenigd Koninkrijk als bestemming. Importtarieven of grensbarrières kunnen dus een zeer grote impact hebben.

Gezien de relatief stabiele vraag naar zuivelproducten, zal de melkproductie de volgende maanden doorslaggevend zijn in de melkprijsvorming. De weersomstandigheden in Europa, maar ook wereldwijd, zullen hier een cruciale rol in spelen. Indien er droogte komt in de EU of indien de droogte zich doorzet in Australië en Nieuw-Zeeland, zullen de ruwvoervoorraden de melkproductie beperken.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: