Spaanse vaccin tegen blauwtong mag ook bij ons worden gebruikt

Het Belgisch Geneesmiddelenagentschap (FAGG) heeft op verzoek van ministers Clarinval en Vandenbroucke met spoed het dossier van een Spaanse fabrikant doorgenomen, als reactie op een toenemende dreiging. Boerenbond heeft recent nog sterk aangedrongen op snelle beschikbaarheid, en het is goed nieuws dat deze oproep gehoord wordt en dat er nu een goedkeuring is. Zo kan het Spaans vaccin ook bij ons tegen de dreiging met blauwtong worden ingezet.

De beslissing werd genomen na het bekijken van adviezen van de Nederlandse overheid, die op basis van beschikbare data een tijdelijke gebruiksvergunning verleende. In Nederland zijn de eerste vaccinaties gisteren gezet.

Overheid komt niet tussen in de verdeling

Het is echter belangrijk op te merken dat dit geen normale vergunning voor het in de handel brengen betreft. Dierenartsen zullen moeten zoeken waar het vaccin besteld kan worden. Bovendien blijft het afwachten waar en wanneer het vaccin beschikbaar zal zijn en hoeveel dosissen er zullen zijn. De overheid zal niet tussenkomen in de verdeling van het vaccin en zal zich ook niet mengen met de prioritering van welke dieren eerst moeten worden gevaccineerd. Strikte instructies zullen echter worden gegeven met betrekking tot het melden van bijwerkingen en het registreren van vaccinaties.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zal deze via officiële communicatiekanalen worden verspreid. In afwachting hiervan wordt aangeraden om contact op te nemen met de dierenarts.

Bron: Boerenbond.