Menu

Sommige groenten moeten inleveren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Na de moeilijke weersomstandigheden in 2017, werd verwacht dat sommige contractprijzen zouden stijgen. Voor erwten en bloemkool in eerste vrucht was een beperkte stijging mogelijk, maar de contractprijs van bonen, spruitkool en prei daalt. Andere groenten blijven status quo.

In 2016 leden telers schade door de overvloedige regen. In 2017 volgde er extreme droogte. De werkzaamheden in het voorjaar verliepen goed, maar de broodnodige neerslag volgde niet. De telers deden wat ze konden om hun groenten te onderhouden, wat leidde tot extra arbeid en kosten. De watervoorraden in het voorjaar daalden snel. Veel telers moesten het beregenen staken, door een captatieverbod of een uitgeputte watervoorraad. Anderen voerden water aan, soms van kilometers ver. Nogal wat gewassen kregen het hard te verduren. Bij de groenten denken we voornamelijk aan erwten, spinazie, bonen, witloofwortelen en bloemkool in eerste vrucht. Groenten die pas later op het seizoen geoogst werden, bereikten uiteindelijk redelijk tot goede opbrengsten.

Erwten stijgen beperkt, bonen dalen

Voor het derde jaar op een rij vallen de opbrengsten van de erwten tegen (zie figuur). De vraag van telersvereniging Ingro was dan ook duidelijk: een prijsstijging is nodig, gezien de beperkte marge (in vele gevallen zelfs negatief) tussen de bruto-opbrengst en de totale kostprijs. De contractprijs stijgt met 8,3% voor fijne erwten en 3,8% voor grove erwten. Let wel, niet alle afnemers geven dezelfde invulling, lees dus het contract.

Figuur: Voor het derde jaar op rij vallen de opbrengsten van erwten tegen.

Bonen kennen grote schommelingen in opbrengst, ook in 2017, veelal afhankelijk van de zaaidatum. Om tegenvallende opbrengsten op te vangen moet er een voldoende grote marge zijn. Het arbeidsinkomen (bruto-opbrengst min totale kosten) was al beperkt, maar de afnemers hebben hier geen oog voor. Voor seizoen 2018 daalt de contractprijs met 10 euro/ton, maar ook het financieel plafond daalt met 100 euro/ha.

Figuur: Bonen kennen grote schommelingen in opbrengst, ook in 2017.

Spruitkool en prei moeten inleveren

De neerslag kwam net op tijd voor spruiten en prei, zodat die na een moeizame start tot goede opbrengsten kwamen, maar het seizoen eindigde in mineur. Omdat de afnemers het oogsten afremden, moest de oogst in mindere omstandigheden gebeuren. De spruitkoolstokken die gevallen waren door de sneeuw en de natte percelen veroorzaakten extra arbeid en kosten. Toch moeten beide teelten inleveren: voor 2018 daalt de contractprijs met 10 euro/ton. Geen enkel argument dat Ingro op tafel legde, kon de prijsdaling vermijden. Voor telers blijft het dus belangrijk om hun rekening te maken op bedrijfsniveau (opbrengst versus totale kostprijs), rekening houdend met hun werkorganisatie.

Bloemkool eerste vrucht

Beregenen kost geld en veel arbeid. Uiteindelijk verkregen we een stijging van de contractprijs voor bloemkool eerste vrucht (+10 euro/ton voor A-kwaliteit), en de prijs van tweede vrucht kon gelijk gehouden worden. Ook hier zijn er wel verschillen tussen de afnemers. Zo zullen sommige afnemers het gemiddelde aan grote rozen (%) bekijken over het seizoen per teelt (1e vrucht/2e vrucht) en het gedeelte boven de 10% grote rozen niet vergoeden.

Wat met groenten die nog niet geoogst zijn?

In het najaar van 2017 werd de oogst van meerdere teelten afgeremd, onder meer door capaciteitsproblemen bij de afnemers. Helaas heeft een teler weinig inspraak in de leverdata. Als gevolg daarvan staan sommige teelten, zoals grote wortelen en knolselderij, nog steeds op het veld, terwijl de percelen door de regen nu drassig zijn en moeilijk tot niet berijdbaar. Daarnaast is er heel wat structuurbederf, die de volgteelt hypothekeert. Jammer genoeg gaan de afnemers niet in op de vraag om een degelijke regeling hierrond op te nemen in de contracten.