Menu

Soepele betaling voor jonge landbouwers

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Voor jonge landbouwers is het financieel niet altijd evident om een nieuwe activiteit op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Om hieraan tegemoet te komen, werden er in het gemeenschappelijk landbouwbeleid onlangs maatregelen genomen, onder meer een extra inkomenssteun voor jonge landbouwers.

De betaling voor jonge landbouwers kan slechts één keer per landbouwbedrijf toegekend worden, gedurende vijf opeenvolgende jaren. Je moet de premie wel degelijk jaarlijks aanvragen. Als je in 2015, 2016 of 2017 een aanvraag ingediend hebt die goedgekeurd werd en je komt ook de volgende jaren nog in aanmerking, dan moet je telkens expliciet een aanvraag doen. Jonge landbouwers die in het verleden in aanmerking kwamen voor de betaling, maar niet meer in 2016 en/of 2017, komen door de nieuwe regeling in 2018 mogelijk opnieuw in aanmerking.

Voor 2018 bedraagt de extra betaling 88,72 euro per geactiveerd betalingsrecht, voor maximaal 90 geactiveerde betalingsrechten. In het geval dat de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, wordt een lineaire korting toegepast.

Hoe was het tot in 2017?

Tot in 2017 kwam het erop neer dat je de eerste aanvraag voor een extra betaling (top-up) moest indienen binnen de vijf jaar na je eerste vestiging. Die top-up werd jaarlijks toegekend, voor een periode van maximaal vijf jaar, verminderd met het aantal jaren dat verstreken was tussen de eerste vestiging en het jaar van aanvraag.

Hoe is het nu?

Net als in de oude regeling moet je een eerste aanvraag indienen binnen de vijf jaar na je eerste vestiging en je krijgt maximaal vijf jaar een extra betaling. Maar de periode van vijf jaar wordt niet meer verminderd met het aantal jaren dat al verstreken is tussen de eerste vestiging en het jaar van de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de betaling voor jonge landbouwers aan via je verzamelaanvraag, op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Als het departement Landbouw en Visserij nog niet beschikt over een bewijs van jouw vakbekwaamheid, moet je dat toevoegen aan je aanvraag.

De indiendatum van de verzamelaanvraag telt ook als indiendatum voor het aanvragen van deze top-up. Als je jouw initiële verzamelaanvraag pas na 21 april 2018 (maar vóór 16 mei) indient, zal de extra steun verminderd worden met 1% per werkdag vertraging. Wie zijn verzamelaanvraag na 16 mei indient, kan geen betaling voor jonge landbouwers meer aanvragen.

Lees ook 'Tijd voor de verzamelaanvraag 2018'