Sociale en economische duurzaamheid

16 oktober 2013

Sociale duurzaamheid veronderstelt in eerste instantie het respecteren van alle sociale wetgeving van het land, zowel voor de werknemers als voor de melkveehouder zelf. Verbrede landbouw omvat een ruime waaier van activiteiten. Door te diversifiëren kan een landbouwer zijn inkomen uitbreiden of zijn activiteiten verbreden naar niet-productiegebonden activiteiten. De landbouwer kan daarbij een sociaal gerichte rol vervullen, wat voor de melkveesector een voldoende maatschappelijk draagvlak creëert.

Mogelijke initiatieven

  1. Het bedrijf is erkend als kijkboerderij/bezoekboerderij (neemt deel aan publieke activiteiten voor vulgarisatie van de landbouw).
  2. Het bedrijf werd door een lokale overheid erkend als zorgboerderij (opvang van hulpbehoevenden).
  3. Het bedrijf ontwikkelt toeristische activiteiten of houdt een hoevewinkel.
  4. De melkveehouder voert een door de regionale overheden erkende bedrijfsboekhouding.