Slotevent Riviercontract voor de Dommel

13 januari 2022

De Dommel is aangeduid als aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas. Dit wil zeggen dat voor de Dommel de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water ten laatste in 2027 moeten gehaald worden. Daarom werd een gebiedsgericht proces opgestart, namelijk het riviercontract voor de Dommel. Alle actoren (waterbeheerders, gemeenten, ANB, Boerenbond, Natuurpunt, Departement Landbouw & Visserij, inwoners, …) rond de Dommelvallei werden gedurende twee jaar regelmatig samengebracht om na te denken over mogelijke oplossingen. Het riviercontract voor de Dommel is nu klaar. Er werden 46 acties opgesteld voor de thema’s wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving.

Op maandag 24 januari van 19u15 tot 21u30 vindt er een online event plaats waarbij de inhoud van het riviercontract wordt voorgesteld. Het programma ziet eruit als volgt:

19u15: Verwelkoming
19u30: Inleiding over het riviercontract en ‘ondertekening’ door de betrokken partners
20u00: Verdieping in kleinere groepen en in twee rondes. Je kan twee themagroepen volgen:

  1. Watertekort: welke maatregelen nemen we in het buitengebied?
  2. Watertekort: welke maatregelen nemen we in woonkernen?
  3. Hoe kunnen we overstromingsrisico’s verminderen?
  4. Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren?
  5. Welke kansen zijn er om de waterbeleving rond de Dommel te versterken?

21u15: Terugkoppeling uit de themagroepen en afronding
 

INFORMATIE – Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan t.e.m. 18 januari via volgende link: https://sg.treecompany.be/s3/Riviercontract-Dommel-slotevent Na je inschrijving ontvang je een Zoom link om de vergadering digitaal te volgen.