Slimme tuinbouw in de grensregio

3 november 2022

Onlangs werden de resultaten van het project ‘Smart Growers’, een Nederlands-Vlaams Interreg V-project over slimme innovatie in de tuinbouw, toegelicht in Kinrooi. Interreg is een Europees fonds dat focust op de transformatie of structurele aanpassing van onze regionale economie, samenleving en leefmilieu aan de steeds veranderende leefomstandigheden. Het totale projectbudget bedroeg 1.900.000 euro.

9 miljard monden

De efficiëntieverhoging en de verduurzaming van de landbouwproductie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de landbouwsector. Tegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Voldoende kwaliteitsvol voedsel blijven produceren, met een verminderde oppervlakte aan landbouwgrond (onder meer door de klimaatopwarming), zal de uitdaging zijn. Om hierop een antwoord te vinden, zette het project Smart Growers de voorbije drie jaar in op de implementatie van smart farming in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het project onderzocht drie slimme technieken die op korte termijn naar de praktijk gebracht kunnen worden voor in de grensregio drie belangrijke teelten: asperges, blauwe bessen en laanbomen.

Drie slimme technieken

Ten eerste wordt onkruid op een verantwoorde manier bestreden door onder meer hete lucht en biologische middelen plaatsspecifiek toe te passen. Hiervoor werden diverse machines getest en aangepast aan de specifieke noden van de laanbomen en de blauwe bessen. Er werd zelfs een robot ontwikkeld die met een camera de onkruiden herkent en enkel deze bespuit. De tweede techniek is efficiënt water geven via het nauwgezet aansturen van irrigatie op basis van data. Dit door een netwerk van sensoren verspreid over het perceel en de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen. De derde techniek heeft betrekking op drones en andere cameratechnieken om de gewassen te monitoren, onder meer voor het opsporen van droogtestress en lekkende irrigatieleidingen in de asperges. Op diverse locaties verspreid in de grensregio aan beide zijden van de grens werden bij pilootbedrijven praktijktesten uitgevoerd.

Bundelen van kennis en kracht

Smart Growers zette vol in op monitoring, digitalisering en automatisering, belangrijke aspecten binnen onze snel veranderende sector. Uitdagende omstandigheden zoals klimaatverandering kunnen enkel worden aangepakt door het bundelen van kennis en kracht. De ruime samenwerking van diverse partners in Vlaanderen en Nederland zorgde voor mooie eindresultaten.